Автор ВУЗ / Место работы Number of publications
Übiğalïeva A. K. Kazakh National Medical University (Almaty, Kazakhstan) 1
Udovenko I. O. Uman National University of Horticulture (Uman, Ukraine) 2
Udovitskaya M. I. O. M. Beketov National University of Urban Economy (Kharkiv, Ukraine) 1
Udovychenko O. S. O. M. Beketov National University of Urban Economy (Kharkiv, Ukraine) 1
Uhodnikova O. I. O. M. Beketov National University of Urban Economy (Kharkiv, Ukraine) 6
Uhrimova I. V. National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" (Kharkiv, Ukraine) 1
Uhryn Volodymyr Ternopil National Economic University (Ternopil, Ukraine) 1
Ukhanova I. O. Odessa National Economic University (Odessa, Ukraine) 1
Ukhova A. V. Institute Of International Relations of Taras Shevchenko National University of Kyiv (Kyiv, Ukraine) 1
Ukhova I. M. Kryvyi Rih National University (Kryvyi Rih, Ukraine) 2
Ulanova K. O. Kiev National University of Technology and Design (Kiev, Ukraine) 2
Ulasenka U. R. Gomel State University named Skorina 1
Ulashkevych L. A. Yaroslav Mudryi National Law University (Kharkiv, Ukraine) 1
Ulchenko S. M. Kiev National University of Technology and Design (Kiev, Ukraine) 2
Ulmasxujaev Z. A. Tashkent University of Information Technologies (Tashkent, Uzbekistan) 1
Ulyanchenko O. V. Kharkov National Agrarian University named after V. V. Dokuchaev (Kharkiv, Ukraine) 1
Ulyanov V. A. Kostanay State University A. Baitursynov (Kostanai, Kazakhstan) 1
Ulyanova A. A. Pacific National University (Khabarovsk, Russia) 1
Ulych Oksana Ivan Franko National University of Lviv (Lviv, Ukraine) 1
Umans’ka A. S. Dnipro State Agrarian and Economic University (Dnipro, Ukraine) 1
Umarov Denys National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" (Kiev, Ukraine) 1
Umarova N. Kh. Tashkent medical Institute Postgraduate Education (Tashkent, Uzbekistan) 1
Umarovа A. E. West Kazakhstan Marat Ospanov State Medical University (Aktobe, Kazakhstan) 2
Umarovа G. S. Namangan Engineering Pedagogical Institute (Namangan, Uzbekistan) 2
Страницы:123