ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА НАУКОВА РАДА

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ І ДИЗАЙНУ І

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ "ІНТЕРНАУКА"

(INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL «INTERNAUKA»)

запрошують прийняти участь в

очній Міжнародній науково-практичній конференції

«Економіка, фінанси і управління в XXI столітті: аналіз тенденцій та перспективи розвитку»

(Буковель, Україна)

20.03.17 — 23.03.17

Для участі в конференції запрошуються: вчені, аспіранти, докторанти, здобувачі, викладачі, студенти, фахівці фінансових ринків.

Орієнтовна кількість учасників: 150 осіб.

 

За підсумками проведення конференції всі наукові напрацювання будуть опубліковані у збірнику тез. Матеріали будуть розміщені на офіційному веб-сайті Міжнародного наукового журналу "Інтернаука", на веб-сайті Наукової електронної бібліотеки eLIBRARY.ru (в бібліографічній базі РІНЦ).

Кожному автору буде направлена pdf-версія збірника тез та сертифікат учасника європейської конференції (в електронному вигляді).

 

Секції конференції:

 • Секція 1. Фінанси, страхування і біржова діяльність.
 • Секція 2. Фінанси, право та освіта в цифрову епоху.
 • Секція 3. Проблеми методології та практики управління.
 • Секція 4. Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі.

 

Графік конференції:

Дата проведення

20 березня 2017 року

Дата закінчення конференції

23 березня 2017 року

Крайній термін прийому матеріалів

до 20 лютого 2017 року

Публікація матеріалів на офіціальному веб-сайті

Міжнародного наукового журналу "Інтернаука"

до 20 березня 2017 року

Розсилка pdf-версії збірників та сертифікатів

до 20 березня 2017 року

Розсилка друкованої версії збірників та сертифікатів

до 23 березня 2017 року

Розміщення матеріалів в РІНЦ

Протягом 3-х місяців після проведення конференції

 

Форма участі в конференції: очна; дистанційна, шляхом обговорення статей на веб-сайті Міжнародного наукового журналу "Інтернаука".

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, польська, французька.

Учасникам конференції (студентам, аспірантам, докторантам, викладачам, співробітникам компаній і державних органів), на вимогу, може бути направлено офіційне запрошення.

 

Для участі необхідно (до терміну дедлайн):

1. Заповнити заявку на участь (співавтори заповнюють одну заявку).

2. Відправити електронний варіант матеріалів і інформацію про сплату організаційного внеску на адресу: info@frada.com.ua.

 • Після заповнення онлайн-заявки на участь, протягом 3-х робочих днів Секретаріат надішле підтвердження і реквізити для оплати.
 • У разі неотримання підтвердження — необхідно повторно направити матеріали і зв'язатися з оргкомітетом (у письмовому або телефонному режимах).

Розмір організаційного внеску для очної участі*:

 

Валюта платежу

 

 

UAH

RUB

USD

 

2390,00**

7000,00

150,00

При оплаті до 19.02.2017

2900,00**

7900,00

180,00

При оплаті після 19.02.2017

* Організаційний збір покриває такі витрати:

 1. Проживання в готелі «Буковель» із сніданками.
 2. Участь у пленарному засіданні конференції.
 3. Рецензування та розміщення статті на веб-сайті Міжнародного наукового журналу "Інтернаука" для обговорення.
 4. Друкована і pdf-версія збірників матеріалів та сертифікатів учасників конференції.

** Авторам журналу і учасникам попередніх конференцій, які проводилися спільно з Міжнародним науковим журналом "Інтернаука", надається знижка в розмірі 5%.

У разі відмови від участі в очній програмі конференції, учаснику повертається 25% від суми організаційного внеску, протягом місяця після дати проведення конференції та надається право розмістити матеріали у збірнику матеріалів конференції.

Програма конференції:

20.03.2016: Заїзд та поселення учасників конференції в готель «Буковель». Вільний час.

21.03.2016: 09:00-16:30 Катання на лижах / санях. Вільний час.

                          17:00 пленарне засідання.

22.03.2016: Катання на лижах / санях. Вільний час.

23.03.2016: Закриття конференції. Виїзд.

Додатково оплачується:

1.Проїзд до місця проведення конференції.

2.Особисті витрати.

Розмір організаційного внеску для дистанційної участі*:

 

Валюта платежу

 

 

UAH

RUB

USD

 

360,00

1400,00

20,00

Тези до 5 сторінок

15,00

70,00

1,00

Кожна наступна сторінка

Реквізити для сплати організаційного внеску висилаються після отримання організаційним комітетом тез і заповнення онлайн заявки.

__________________________________________________________________________________________________________________

Учасники конференції, також, можуть розмістити в пріоритетному порядку наукові статті у «Віснику Київського національного університету технологій та дизайну» Серія «Економічні науки».

Статті подані для публікації у «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну» Серія «Економічні науки» повинні відповідати вимогам Вісника (скачати вимоги).

Оплата за публікацію матеріалів у «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну» Серія «Економічні науки» становить 45,00 грн. за одну сторінку.

Банківські реквізити для оплати публікації:

Одержувач: Київський національний університет технологій та дизайну

Код ЄДРПОУ одержувача: 02070890

Банк одержувача: УДКСУ в Печерському районі м. Києва

Код банку отримувача: 820172

Р / р: 31259228203551

Призначення платежу: ПІБ автора (-ів) публікації — за публікацію в журналі «Вісник КНУТД» Серія «Економічні науки».

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

Тези мають бути виконані на актуальну тему, містити результати самостійного дослідження, оформлені відповідно до таких вимог:

 • Обсяг тез: не більше 5-ти сторінок, формат сторінки – А4 (297х210 мм), орієнтація – книжна. Кожна наступна сторінка під час публікації – 15 гривень/50руб/1$ за 1 од.;
 • Поля: всі поля – 25 мм;
 • Шрифт: Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal. Допускається використання шрифту меншого розміру (10 пунктів) для другорядних елементів тексту;
 • Вирівнювання тексту: по ширині;
 • Абзацний відступ: 1,25;
 • Нумерація сторінок не ведеться;
 • Малюнки і таблиці необхідно подавати в статті після тексту, де вони вперше згадуються або на наступній сторінці. Розмір тексту таблиці – 12, інтервал – 1. Цифровий матеріал подається в таблиці, яка має порядковий номер, назву (друкується над таблицею посередині напівжирним шрифтом) і вирівняна по правій стороні (наприклад, Таблиця 1). Малюнок має бути єдиним графічним об’єктом (тобто згрупованим). Формат таблиці і малюнків – книжний;
 • Обсяг тез: не більше 5-ти сторінок, формат сторінки – А4 (297х210 мм), орієнтація – книжна. Кожна наступна сторінка під час публікації – 15 гривень/50руб/1$ за 1 од.;
 • Поля: всі поля – 25 мм;
 • Шрифт: Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal. Допускається використання шрифту меншого розміру (10 пунктів) для другорядних елементів тексту;
 • Вирівнювання тексту: по ширині;
 • Абзацний відступ: 1,25;
 • Нумерація сторінок не ведеться;
 • Малюнки і таблиці необхідно подавати в статті після тексту, де вони вперше згадуються або на наступній сторінці. Розмір тексту таблиці – 12, інтервал – 1. Цифровий матеріал подається в таблиці, яка має порядковий номер, назву (друкується над таблицею посередині напівжирним шрифтом) і вирівняна по правій стороні (наприклад, Таблиця 1). Малюнок має бути єдиним графічним об’єктом (тобто згрупованим). Формат таблиці і малюнків – книжний

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ

1. Назва секції: вирівнювання по лівому краю, шрифт: курсив.

2. Прізвище та ім'я, по батькові: вирівнювання по правому краю, шрифт жирний.

3. Науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (навчання): вирівнювання по правому краю, шрифт: курсив.

4. Назва тез: вирівнювання по центру шрифт жирний, всі слова прописними буквами (до десяти слів).

5. Текст тез.

6. Література

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ

Секція: Фінанси, гроші і кредит

КОЛОБОВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ

аспірант кафедри менеджменту

Львівська комерційна академія

м. Львів, Україна

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ «РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ»

Текст тез

Література:

 1. Захарова О. Д. Теоретические аспекты определения экономической сущности понятия «региональная система» в контексте регионализации экономики / О. Д. Захарова // Экономика и управление. — 2014. — № 1. — С. 46-51.

 

 

Звіт про конференцію в Буковелі 21-24 березня 2016 року

 (посилання)