Yaroslav Mudryi National Law University (Kharkiv, Ukraine)


Руденко В. В. Недобросовісна конкуренція як вид господарських правопорушень // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №17.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Мірзабекова К. С. Правове регулювання клонування людини в міжнародному праві: реалії та перспективи // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №17.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Пастух О. В. Форми реалізації народовладдя за конституцією України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №17.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Гузій А. А. Міжнародний захист прав жінок // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №17.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Данильченко А. М. Правове становище жінки в хіджабі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №17.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Соболєва К. О. Присвоєння державі поведінки посадових осіб за нормами міжнародного права // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №17.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Хавер К. С. Теоретичні проблеми формування міжнародно-правових звичаїв // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №17.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Фархадова Е. Ш. Окремі аспекти сучасної міжнародно-правової практики забезпечення територіальної цілісності держав // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №17.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Чижденко О. О. Міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №16.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Ярощук А. В. Основні принципи захисту прав дитини // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №16.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Бугаєнко С. С. Питання реформування ради безпеки ООН: пропозиції, проблеми та перспективи // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №16.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Бакало В. О. Торгівля людьми – сучасна проблема міжнародного права // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №16.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Пулик В. М. Міжнародна правосуб’єктність фізичної особи // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №16.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Ольховик І. І. Евтаназія: реалізація права на смерть чи порушення права на життя // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №16.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Загребельна І. А. Екстрадиція в міжнародному праві та практика її застосування // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №16.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Деркач Д. М. Проблеми гуманітарної інтервенції в міжнародному праві // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №16.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Курило О. С. Виникнення та розвиток міжнародно-правового регулювання космічного простору // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №16.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Мурашко В. О. Торгівля людьми: визначення об`єкту та місця серед інших злочинів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №16.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Мандзюк М. М. Актуальні проблеми міжнародно-правового статусу біженців в контексті захисту прав людини // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №16.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Иванов В. Г. Синтез сигналов рядами Хаара в двоичной системе счисления // Международный научный журнал "Интернаука". - 2017. - №15.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)
Страницы:12...21222324