Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 2

Лігоцький А. О. Методологічні ознаки проектування інноваційної моделі вищої освіти в контексті світового і національного розвитку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2019. - 3. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2019-3-4955


Branch of science: -Philosophy of Law
Read onlineDownload article (pdf)