Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 1

Ямненко Т. М., Дмитришина В. А. Правовий аспект проведення медико-біологічних дослідів над людиною // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2018. - 8. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2018-8-4358


Branch of science: -Civil Law and civil procedure; Family Law; Private International Law
Read onlineDownload article (pdf)