Your Locality:
Severodonetsk, Ukraine

Number of publications: 1

Бабіч-Касьянєнко К. В. Відображення міжнародного принципу заборони дискримінації осіб з інвалідністю у законодавстві України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2018. - №4.  https://doi.org/10.25313/2520-2308-2018-4-3940


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)