Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 1

Ходжаян А. Р. Державне регулювання оптимізації структурно-галузевих пропорцій економіки України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-5-4953


Branch of science: -Problems of the national economy
Read onlineDownload article (pdf)