Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 11

Камінський О. Є. Моделі ціноутворення хмарних сервісів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-5-3786


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)