Issues №3 (March)
XІІ International scientific and practical conference «Scientific debate: the issue of Economy and Finance», 12/29/2017 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

ХXV International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 12/28/2017 (Joint conference with the International Scientific Centre)

ХXIV International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 11/29/2017 (Joint conference with the International Scientific Centre)

XІ International scientific and practical conference «Actual problems of Economics and Finance», 10/31/2017 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

XІ International scientific and practical conference «Scientific debate: the issue of Economy and Finance», 09/29/2017 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

ХXIІІ International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 09/28/2017 (Joint conference with the International Scientific Centre)

X International scientific-practical conference "Actual problems of Economics and Finance", 07/31/2017 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

XXII International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 07/28/2017 (Joint conference with the International Scientific Centre)

XXI International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 06/29/2017 (Joint conference with the International Scientific Centre)

IX International scientific and practical conference «The global problems of economy and finance», 05/31/2017 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

XX International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 05/30/2017 (Joint conference with the International Scientific Centre)

"Trends in the development of national economies: economic and legal dimension" 18-19.05.2017 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Council)

XIX International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 04/27/2017 (Joint conference with the International Scientific Centre)

IX International scientific-practical conference "Scientific debate: the issue of economy and financ", 03/31/2017 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

XVIII International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 03/30/2017 (Joint conference with the International Scientific Centre)

ISPC «Economics, Finance and Management in the XXI Century: Analysis of Trends and Development Prospects», March 20–23, 2017 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

VIII International scientific-practical conference "The global problems of economy and finance", 02/27/2017 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

XVII International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 02/27/2017 (Joint conference with the International Scientific Centre)

VIII International scientific and practical conference "Actual problems of economy and finance", 01/31/2017 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

XVI International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 01/30/2017 (Joint conference with the International Scientific Centre)

XV International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 12/28/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

VIII International scientific-practical conference "Scientific debate: the issue of economy and financ", 28.12.2016 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

VII International scientific-practical conference "The global problems of economy and finance", 30.11.2016 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

XIV International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 11/29/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

VII International scientific and practical conference "Actual problems of economy and finance", 10/31/2016 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

XIІI International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 10/28/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

VII International scientific and practical conference «Scientific debate: the issue of economy and finance», 09/30/2016 30.06.2016 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

XII International scientific and practical conference «Actual problems of modern science», 09/29/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

XІ International scientific-practical conference "Actual problems of modern science", 08/30/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

ІV International scientific-practical conference "Economics and Management in the XXI century: analysis of trends and prospe", 29.07.2016

X International scientific-practical conference "Actual problems of modern science", 07/28/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

VІ International Scientific-Practical Conference "Actual problems of Economy and Finance", 30.06.2016 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

IX International scientific-practical conference "Actual problems of modern science", 06/29/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

VI International scientific-practical conference "Scientific debate: the issue of economy and finance", 31.05.2016 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

VIII International scientific-practical conference "Actual problems of modern science", 05/30/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

V International scientific-practical conference "The global problems of economy and finance", 29.04.2016 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

VII International scientific-practical conference "Actual problems of modern science", 04/28/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

VI International scientific-practical conference "Actual problems of modern science", 03/31/2016 (Joint conference with the International Scientific Centre)

ІІ International scientific-practical conference "Economics and Management in the XXI century: analysis of trends and prospe", 30.03.2016

V International Scientific-Practical Conference "Actual problems of Economy and Finance", 21-24.03.2016 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

V International scientific-practical conference "Scientific debate: the issue of economy and finance", 26.06.2016 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

II International Scientific and Practical Conference “Scientific Debate: Actual Problems of Medicine” 02/20/2016 (Joint conference with International Scientific Centre)

IV International scientific-practical conference "Actual problems of modern science", 12/29/2015 (Joint conference with the International Scientific Centre)

IV International scientific-practical conference "The global problems of economy and finance", 28.12.2015 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

IV International scientific-practical conference "Actual problems of economy and finance", 30.11.2015 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

IV International scientific-practical conference "Scientific debate: the issue of economy and finance", 29.10.2015 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

International scientific and practical conference “Scientific debate: actual problems of medicine” 10/28/2015 (Joint conference with International Scientific Centre)

III International scientific-practical conference "The global problems of economy and finance," 9/30/2015 (Joint conference with the Financial and Economic Scientific Union)

III International scientific-practical conference "Actual problems of economy and finance," 8/31/2015 (Joint Conference with the Financial and Economic Scientific Union

"The scientific debate: the issue of Economy and Finance", 30.06.2015 (Joint conference with Financial and Economic Scientific Union)

Actual problems of modern science, 06/29/2015 (joint conference with the International Scientific Centre)

Global problems of the economy and finances, 28.05.2015 (Joint conference with Financial and Economic Scientific Union)

Actual problems of the economy and finances, 29.04.2015 (Joint conference with Financial and Economic Scientific Union)

Scientific debate: the issue of Economy and Finance, 03/31/2015 (Joint Conference on Financial and Economic scientific board)

Actual problems of the modern science, 27.03.2015 (Joint conference with International Scientific Center)

Global problems economic and finance, 27.02.2015 (Joint conference with the financial and economic research council)Гірна О. Б. Процесна орієнтація в концепції управління ланцюгом поставок // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №3. DOI: 10.25313/2520-2294-2018-3-3634


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Харинович-Яворська Д. О. Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень щодо інтеграційних процесів на основі концепції трансакційних витрат  // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №3.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Урсакій Ю. А. Концептуальні підходи щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №3.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Лубенченко О. Е. Предметна область аудиту зовнішньоекономічної діяльності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №3.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Серобян А. М. До питань визначення стратегічного управління вертикально-орієнтованою компанією // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №3. DOI: 10.25313/2520-2294-2018-3-3607


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Лойшин А. А. Структурований опис підсистеми управління фінансовими ризиками військової частини за допомогою SWOT-аналізу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №3. DOI: 10.25313/2520-2294-2018-3-3606


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Гуцаленко О. О. Аспекти фінансової безпеки України в контексті євроінтеграції // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №3.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Цимбаленко Н. В. Страхування життя в контексті соціального захисту населення // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №3.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Богдан Н. М. Система економічних інтересів суб’єктів регіональної економіки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №3.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Хоменко О. А. Методика оцінки потенціалу фінансової безпеки підприємств агропромислового комплексу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №3. DOI: 10.25313/2520-2294-2018-3-3509


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Ліскович Н. Ю. Оцінка ефективності стратегічного управління авіаційних підприємств в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №3. DOI: 10.25313/2520-2294-2018-3-3508


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Suleymanov G. S., Karayev R. H. Innovative criteria of competitive economic development of entrepreneurial activity in manufacturing industry // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". - 2018. - №3. DOI: 10.25313/2520-2294-2018-3-3488


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Гриджук Д. М. Розвиток систем управління ефективності банківської діяльності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №3.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)