Your Locality:
Ivano-Frankivsk, Ukraine

Number of publications: 1

Устенко А. О., Потьомкіна Н. Ю. Застосування принципів «вірусного» маркетингу в управлінні підприємством паливного ринку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №2.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)