Your Locality:
Lviv, Ukraine

Number of publications: 2

Приходько І. В. Розвиток ринку органічної продукції в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №2.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)