Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 4

Чернишов К. І. Інституціональна та фінансова незалежність регуляторів ринку капіталу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №2.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)