Your Locality:
Khmelnitsky, Ukraine

Number of publications: 2

Піскун Д. Н. Детермінанти формування конкурентних переваг машинобудівного підприємства в умовах посилення євроінтеграційних процесів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-12-4525


Branch of science: -Economy and enterprise management
Read onlineDownload article (pdf)