Your Locality:
Kharkiv, Ukraine

Number of publications: 2

Кашперська А. І. Внутрішній контроль в системі управління підприємством сфери ресторанного господарства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-12-4546


Branch of science: -Account and taxation
Read onlineDownload article (pdf)