Your Locality:
Kharkiv, Ukraine

Number of publications: 1

Хаустoва І. Є., Юр’єва І. А., Александрова В. О. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності підприємств готельної сфери // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-11-4322


Branch of science: -Economy and enterprise management
Read onlineDownload article (pdf)