ВУЗ / Место работы:
Kyiv Institute of Banking (Kyiv, Ukraine)

Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 3

Писаренко Н. В.  Удосконалення організаційно-економічного механізму страхування сільськогосподарських культур // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-11-4251


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)