Your Locality:
Lviv, Ukraine

Number of publications: 3

Мрихіна О. Б. Обґрунтування концептуального підходу до трансферу технологій з університетів у бізнес-середовище на засадах теорії фракталів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №1.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)