Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 3

Ігнатенко О. С. Стратегічні орієнтири підвищення інвестиційної привабливості агропромислового комплексу України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №1.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)