Your Locality:
Kyiv, Ukraine

Number of publications: 1

Чечель О. М., Заславський О. М. Оцінка можливих варіантів зберігання запасів нафтопродуктів у системі державного матеріального резерву // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2024. — №1. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2024-1-9550


Branch of science: -Practical aspects of economic security of the state
Read onlineDownload article (pdf)