Institute of Vocational Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine)


Остапенко А. В. Життєдіяльність першого професора в Англії Джозефа Пейна // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №16.


Branch of science: Pedagogical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Радкевич В. О., Бородієнко О. В., Романенко Є. О., Дацій О. І., Щокін Р. Г., Мірошниченко О. В., Колишко Р. А., Притоманов С. О., Короткова Л. І. Перспективи розвитку професійної освіти у взаємодії із соціальними партнерами // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2020. — №6. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-6-5965


Branch of science: -Social and Humanitarian Policy
Read onlineDownload article (pdf)

Радкевич В. О., Бородієнко О. В., Романенко Є. О., Дацій О. І., Щокін Р. Г., Мірошниченко О. В., Колишко Р. А., Притоманов С. О., Короткова Л. І. Моделі публічно-приватного партнерства у сфері професійної освіти в зарубіжному і вітчизняному досвіді // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2020. — №5. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-5-5964


Branch of science: -Social and Humanitarian Policy
Read onlineDownload article (pdf)