Ternopil National Economic University (Ternopil, Ukraine)


Bratko O., Myhal O., Blazhey I. Consumer behavior trends in Ukraine under rapid technological change // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". — 2019. — №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-8-5163


Branch of science: -Marketing
Read onlineDownload article (pdf)

Кухтин О. Б. Розвиток фондового ринку в умовах цифровізації економіки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-7-5137


Branch of science: -World economy and international relations
Read onlineDownload article (pdf)

Кириленко О. П., Максимчук О. С. Планування капітальних видатків місцевих бюджетів України: сучасний стан та перспективи удосконалення // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-7-5135


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Кравчук М. Ю. Механізм адміністративно-правового регулювання протидії біотероризму: міжнародно-правовий аспект // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2019. - 5. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2019-5-5122


Branch of science: -Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law
Read onlineDownload article (pdf)

Максимчук О. С. Імплементація бюджету участі в Україні (на прикладі м. Тернополя) // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-12-4544


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Саченко А. О., Золотухін Д. В. Методи та алгоритм розробки 3D моделі для відеозображень // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №21.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Кухтин О. Б. Вплив електронізації на процес торгівлі цінними паперами на фондових ринках // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-8-4102


Branch of science: -World economy and international relations
Read onlineDownload article (pdf)

Савчук Д. М. Механізми удосконалення інституційного забезпечення управління економічним і соціальним розвитком громади з урахуванням необхідності збалансування інтересів його суб'єктів  // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №4. DOI: 10.25313/2520-2294-2018-4-3681


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

The Global Problems of Economy and Finance: Abstracts of Х International scientific-practical conference (Kyiv - Praga - Vienna, February 28, 2018)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Стрельбіцька Н. Є., Сороківська Р. Б. Сучасні підходи до управління ризиками міжнародних корпорацій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №2.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Scientific debate: the issue of Economy and Finance: Abstracts of ХІ International scientific-practical Conference (Kyiv-Budapest-Vienna, September 29, 2017)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Кравчук М. Ю. Становлення інституту правового регулювання оподаткування // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2017. - №2. 

 


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Summary: the ways of realization of gender education in educational establishments of Germany are found out and investigated.

Key words: gender education, Germany, educational establishments, educational programs, gender approach.


Branch of science: Pedagogical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Actual problems of modern science: Abstracts of IX International scientific-practical conference (St. Petersburg - Astana - Kyiv - Vienna, June 29, 2016)


Branch of science: Pedagogical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Actual problems of Economics and Finance: Abstracts of V International scientific-practical conference (Bukovel-Ukraine, March 21-24, 2016)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Actual problems of Economics and Finance: Abstracts of V International scientific-practical conference (Bukovel-Ukraine, March 21-24, 2016)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

The global problems of Economics and Finance: Abstracts of IV International scientific-practical conference (Kiev-Prague-Vienna, December 28, 2015)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Actual problems of Economics and Finance: Abstracts of III International scientific-practical conference (Kiev-St. Petersburg-Vienna, August 31, 2015).


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Actual problems of the economy and finances: abstracts of the II International scientific and practical conference (Kyiv-St. Petersburg-Vienna, April 29, 2015).


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)