Vinnitsa Academy of Continuing Education (Vinnitsa, Ukraine)


Василенко Н. В., Семко М. І., Радиш Я. Ф. Роль публічного управління у формуванні нової моделі державного регулювання охорони здоровя: вітчизняний та зарубіжний досвід // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-8-8191


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Василенко Н. В., Радиш Я. Ф., Кухарчук П. М. Методи оцінки ефективності управління успішною організацією: складові успіху // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2022. — №5. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-5-8189


Branch of science: -Research, development, projects on public administration and administration
Read onlineDownload article (pdf)

Коробчинська Н. В. Теоретичні основи та технології моніторингу показників діяльності системи охорони здоров’я в Україні // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2021. — №5. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2021-5-7572


Branch of science: -Regional management and local self-government
Read onlineDownload article (pdf)

Білик О. О., Плосков В. В. Особливості управління організацією навчального процесу в закладах освіти в умовах пандемії // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2020. — №8. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-8-6479


Branch of science: -Functioning and development of public administration mechanisms
Read onlineDownload article (pdf)

Семко М. І. Підготовка фахівця з публічного управління в умовах магістратури: практика та досвід // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2020. — №6/1. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-6/1-6161


Branch of science: -Research, development, projects on public administration and administration
Read onlineDownload article (pdf)

Пойда С. А. Управління та адміністрування освітнього середовища закладу загальної середньої освіти з використанням цифрових технологій // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2020. — №6/1. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-6/1-6159


Branch of science: -Social and Humanitarian Policy
Read onlineDownload article (pdf)

Лукова М. Д. Ментальне благополуччя керівника в публічному управлінні: сучасні ризики та виклики // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2020. — №6/1. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-6/1-6158


Branch of science: -Regional management and local self-government
Read onlineDownload article (pdf)

Красіловська З. В. Критерії допустимості укладення угод про медіації у спорах із органами публічного управління // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2020. — №6/1. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-6/1-6157


Branch of science: -Functioning and development of public administration mechanisms
Read onlineDownload article (pdf)

Коннова М. В. Історичні аспекти формування системи управління та адміністрування на українських землях козацької доби // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2020. — №6/1. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-6/1-6156


Branch of science: -Theory and History of Public Administration
Read onlineDownload article (pdf)

Києнко-Романюк Л. А., Жарая С. Б. Стилі керівництва в публічному управлінні та адмініструванні: лідерські підходи // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2020. — №6/1. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-6/1-6155


Branch of science: -Research, development, projects on public administration and administration
Read onlineDownload article (pdf)

Заячковський В. М. Якість надання адміністративних послуг у сфері освіти: виклики і шляхи реалізації // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2020. — №6/1. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-6/1-6154


Branch of science: -Social and Humanitarian Policy
Read onlineDownload article (pdf)

Дрозд Т. М. Публічні комунікації керівних кадрів закладів освіти: сучасні вимоги та умови розвитку // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2020. — №6/1. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-6/1-6153


Branch of science: -Functioning and development of public administration mechanisms
Read onlineDownload article (pdf)

Василенко Н. В. Особливості взаємодії публічного управління та державного управління: історія і сутність // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2020. — №6/1. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-6/1-6152


Branch of science: -Theory and History of Public Administration
Read onlineDownload article (pdf)

Стахова О. А. Теоретико-методологічні аспекти підготовки та реалізації проектів публічного приватного партнерства в Україні // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2020. — №6. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-6-6086


Branch of science: -Research, development, projects on public administration and administration
Read onlineDownload article (pdf)

Василенко Н. В., Пойда С. А., Коннова М. В., Семко М. І., Гавура О. М. Алгоритм як ефективний ресурс виконання управлінських дій фахівця з публічного управління // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2020. — №5. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-5-6060


Branch of science: -Functioning and development of public administration mechanisms
Read onlineDownload article (pdf)

Малінін В. В., Лебідь О. В. Сучасний стан професійного розвитку педагогів в публічному управлінні неперервною освітою // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2020. — №5. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-5-6051


Branch of science: -Social and Humanitarian Policy
Read onlineDownload article (pdf)

Драченко В. В., Заяць В. Ю. Психологічні фактори формування залежності у людей з обмеженими можливостями // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №8.


Branch of science: Psychological science
Read onlineDownload article (pdf)