Zaporizhzhya National University (Zaporizhzhya, Ukraine)


Кучерова Г. Ю., Лось В. О. Фінансово-економічний стан та прогнозування розвитку будівельного сектору національної економіки в нових умовах господарювання // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-9-7840


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Зеркаль А. В., Голомб В. В. Маркетингові комунікаційні стратегії підприємства в умовах цифровізації економіки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-12-7827


Branch of science: -Marketing
Read onlineDownload article (pdf)

Поляков Р. Б. Підстави відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи за законодавством України і Німеччини // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2021. — № 12. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-12-7819


Branch of science: -Commercial Law; Economic procedural Law
Read onlineDownload article (pdf)

Дашко І. М. Засадничі імперативи сучасних підходів до управління персоналом // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-11-7722


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Батракова Т. І., Чеховська В. С. Аналіз державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №6. 


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Аніщенко В. П. Дослідження мікроструктури сортових марок сталі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №3.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Бухарін Г. О. Модель нормативно-правового регулювання фінтеху // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2020. — 9. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-9-6279


Branch of science: -Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law
Read onlineDownload article (pdf)

Швець Ю. О., Павленко Н. І. Аналіз і особливості планування рентабельності промислових підприємств на основі показника Ebitda в кризових умовах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №3. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-3-5689


Branch of science: -Economy and enterprise management
Read onlineDownload article (pdf)

Романенко Ю. О. Метод аналізу і сегментації цифрових зображень на основі динамічного контурного розподілу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №3.​


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Романенко Ю. О. Методи аналізу та сегментації цифрових зображень. Алгоритм нарощування краю об’єкту // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №3.​


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Actual problems of modern science: Abstracts of XLV International scientific-practical conference (Kharkiv – Vienna – Berlin – Astana, November 28, 2019)


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Дашко І. М. Розробка стратегії забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-11-5379


Branch of science: -Economy and enterprise management
Read onlineDownload article (pdf)

Давлєтов О. Р., Петрова К. О. Міграційна криза у Німеччині протягом 2015-2018 рр.: причини розповсюдження // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №5. 


Branch of science: Political science
Read onlineDownload article (pdf)

Actual problems of modern science: Abstracts of XXХVІ International scientific-practical conference (Moscow - Astana - Kharkiv - Vienna, December 28, 2018)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Шахтарін К. О., Носирєв О. О. Брендінг компанії в аспекті ефективного інноваційного маркетингу (на прикладі корпорації apple) // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-12-4490


Branch of science: -Marketing
Read onlineDownload article (pdf)

Actual problems of modern science: Abstracts of XXХVІ International scientific-practical conference (Saint-Petersburg - Astana - Kyiv - Vienna, November 29, 2018)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Actual problems of modern science: Abstracts of ХХVІ International scientific-practical conference (Saint-Petersburg - Astana - Kiev - Vienna, January 30, 2018)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Actual problems of Economics and Finance: Abstracts of ХІ International scientific-practical conference (Kiev-St. Petersburg-Vienna, October 31, 2017)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Scientific debate: the issue of economy and finance: Abstracts of VIІI International scientific-practical conference (Kyiv-Budapest-Vienna, December 28, 2016)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Summary: The article attempts to represent the evolutional vectors of the linguocultural macroconcept FAITH IN GOD in different English Biblical discourses. The author analyzes the specificity of the macroconcept and its kataconcepts verbalization in the terms of the Biblical discourse evolution, considering the changes in historical, social and cultural contexts.

Key words: evolution, discourse, linguocultural macroconcept, kataconcept, verbalization, faith, righteousness, sinfulness Bible texts.


Branch of science: Philology
Read onlineDownload article (pdf)
Страницы:12