Zaporizhzhya National University (Zaporizhzhya, Ukraine)


Кущик А. Ф., Костенко Н. Г. Удосконалення управління кредиторською заборгованістю // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №14.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Колотило П. С., Пушкарь І. В. Прийоми планування та прогнозування грошових потоків підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №14.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Кучерова Г. Ю., Лось В. О. Фінансово-економічний стан та прогнозування розвитку будівельного сектору національної економіки в нових умовах господарювання // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-9-7840


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Зеркаль А. В., Голомб В. В. Маркетингові комунікаційні стратегії підприємства в умовах цифровізації економіки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-12-7827


Branch of science: -Marketing
Read onlineDownload article (pdf)

Поляков Р. Б. Підстави відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи за законодавством України і Німеччини // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2021. — № 12. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-12-7819


Branch of science: -Commercial Law; Economic procedural Law
Read onlineDownload article (pdf)

Дашко І. М. Засадничі імперативи сучасних підходів до управління персоналом // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-11-7722


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Батракова Т. І., Чеховська В. С. Аналіз державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №6. 


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Аніщенко В. П. Дослідження мікроструктури сортових марок сталі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №3.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Бухарін Г. О. Модель нормативно-правового регулювання фінтеху // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2020. — 9. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-9-6279


Branch of science: -Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law
Read onlineDownload article (pdf)

Швець Ю. О., Павленко Н. І. Аналіз і особливості планування рентабельності промислових підприємств на основі показника Ebitda в кризових умовах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №3. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-3-5689


Branch of science: -Economy and enterprise management
Read onlineDownload article (pdf)

Романенко Ю. О. Метод аналізу і сегментації цифрових зображень на основі динамічного контурного розподілу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №3.​


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Романенко Ю. О. Методи аналізу та сегментації цифрових зображень. Алгоритм нарощування краю об’єкту // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №3.​


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Actual problems of modern science: Abstracts of XLV International scientific-practical conference (Kharkiv – Vienna – Berlin – Astana, November 28, 2019)


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Дашко І. М. Розробка стратегії забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-11-5379


Branch of science: -Economy and enterprise management
Read onlineDownload article (pdf)

Давлєтов О. Р., Петрова К. О. Міграційна криза у Німеччині протягом 2015-2018 рр.: причини розповсюдження // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №5. 


Branch of science: Political science
Read onlineDownload article (pdf)

Actual problems of modern science: Abstracts of XXХVІ International scientific-practical conference (Moscow - Astana - Kharkiv - Vienna, December 28, 2018)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Шахтарін К. О., Носирєв О. О. Брендінг компанії в аспекті ефективного інноваційного маркетингу (на прикладі корпорації apple) // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-12-4490


Branch of science: -Marketing
Read onlineDownload article (pdf)

Actual problems of modern science: Abstracts of XXХVІ International scientific-practical conference (Saint-Petersburg - Astana - Kyiv - Vienna, November 29, 2018)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Actual problems of modern science: Abstracts of ХХVІ International scientific-practical conference (Saint-Petersburg - Astana - Kiev - Vienna, January 30, 2018)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Actual problems of Economics and Finance: Abstracts of ХІ International scientific-practical conference (Kiev-St. Petersburg-Vienna, October 31, 2017)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)
Страницы:12