Khmelnitsky University Management and Law named after Leonid Yuzkov (Khmelnitsky, Ukraine)


Суббот А. І., Дем’янчук Ю. В. Актуальні проблеми стану дослідження адміністративно-правових засад запобігання і протидії корупції в системі державної служби України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 1. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-1-7911


Branch of science: -Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law
Read onlineDownload article (pdf)

Sus Yu. Theoretical and legal analysis of determining the volume of inheritance property of spouses and persons legally equalized to spouses // International scientific journal "Internauka". Series: "Juridical Sciences". — 2021. — № 9. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-9-7533


Branch of science: -Civil Law and civil procedure; Family Law; Private International Law
Read onlineDownload article (pdf)

Чайковська І. І. Особливості функціонування проєктно-орієнтованого підприємства в сучасних умовах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-4-7184


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Паренте Л. М. Поняття та види саморегульованих організацій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2020. — 8. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-8-6263


Branch of science: -Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law
Read onlineDownload article (pdf)

Кучеренко Н. В. Світоглядні основи генезису вищої університетської освіти в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2018. - 9. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2018-9-5179


Branch of science: -Philosophy of Law
Read onlineDownload article (pdf)

Ткачук Н. M. Відкритість і нелінійність як передумови самоорганізаційних процесів у банківській системі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-1-4618


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)