Lozovа Branch of Kharkiv State Auto-Road College (Lozova, Ukraine)


Богач О. В., Клименко Т. В., Лабінцева О. П. Платіжний баланс та оцінка його стану // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-1-4613


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Богач О. В., Клименко Т. В. Сучасний стан банківського кредитування фізичних осіб в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-11-4319


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Яковенко С. Л., Власенко Т. Ю., Луценко І. В. Проблеми та шляхи впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-10-4235


Branch of science: -Account and taxation
Read onlineDownload article (pdf)