Kharkiv State University of Food Technology and Trade (Kharkov, Ukraine)


Мухіна М. М. Формування стратегії управління фінансовою безпекою підприємств торгівлі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-12-6800


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Science and Global Studies: Abstracts of reports of the IV International Scientific Conference (Bratislava, Slovakia, November 30, 2020)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Science and Global Studies: Abstracts of reports of the IV International Scientific Conference (Bratislava, Slovakia, November 30, 2020)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Жилякова О. В., Андрющенко І. С. Діагностика кризової ситуації в торговельній галузі Харківської області // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-2-5664


Branch of science: -Regional economy
Read onlineDownload article (pdf)

Гринько П. Л. Формування інноваційної моделі ефективного функціонування організації в умовах цифрової економіки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-2-5646


Branch of science: -Problems of the national economy
Read onlineDownload article (pdf)

Зубков С. О. Методологія дослідження процесів управління підприємствами сфери харчування  // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-1-5613


Branch of science: -Economy and enterprise management
Read onlineDownload article (pdf)

Гринько П. Л. Парадигма цифрової економіки в умовах глобальних змін // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-11-5367


Branch of science: -Problems of the national economy
Read onlineDownload article (pdf)

Кашперська А. І. Внутрішній контроль в системі управління підприємством сфери ресторанного господарства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-12-4546


Branch of science: -Account and taxation
Read onlineDownload article (pdf)

Маринчак Є. С. Історіографія фінансово-правової категорії «Платник податку на доходи» // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2018. - №6. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2018-6-4103


Branch of science: -Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law
Read onlineDownload article (pdf)

Кашперська А. І., Струпова А. Г. Організаційно-методичні аспекти внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці в сільськогосподарських підприємствах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №17.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Бочуля Т.В. Інтерпретація та формування інформаційно-аналітичного забезпечення для прийняття управлінських рішень // Міжнародний науковий журнал. - 2014. - №11.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)