National University Defense of Ukraine named after Ivan Chernyakhovsky (Kyiv, Ukraine)


Далик В. П., Юзевич В. М., Куриліна О. В., Бабій С. П., Петелицький М. О., Хомин Ю. Ю. Економіко-математична модель визначення оптимальних інтенсивностей використання технологічних способів виробництва на підприємстві в умовах ризику // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №3. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-3-8557


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Павленчик Н. Ф., Павловські Г., Мисюк І. В., Тиркало Ю. Є., Куриліна О. В. Моделі та методи прийняття управлінських рішень у менеджменті // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-1-8520


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Русин-Гриник Р. Р., Павловські Г., Павленчик Н. Ф., Пилипенко І. М., Батьковець Н. О., Куриліна О. В. Кластеризація факторів, що впливають на прийняття управлінських рішень підприємств е-бізнесу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-12-8376


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Павловські Г., Юзевич В. М., Куриліна О. В., Павленчик Н. Ф., Клювак О. В. Оптимізаційно-інформаційна модель управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах ризику // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-11-8367


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Гончарук Д. І., Калітник М. С., Пікуль Р. В. Визначення ймовірних корупційних ризиків під час застосування Збройних сил України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №12. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-12-8333


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Мірошник М. М., Шевчук А. О. Проблеми застосування антикорупційного законодавства в Збройних силах України під час дії воєнного стану // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 10. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-10-8322


Branch of science: -Philosophy of Law
Read onlineDownload article (pdf)

Бандура Ю. Б. Переваги та недоліки синхронного та асинхронного дистанційного навчання // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №10.


Branch of science: Pedagogical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Сопільник Л. І., Малашко О. Є., Єсімов С. С., Пилипенко І. М., Куриліна О. В. Особливості забезпечення інформаційної безпеки в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 3. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-3-8010


Branch of science: -Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law
Read onlineDownload article (pdf)

Скриньковський Р. М., Батьковець Н. О., Павленчик Н. Ф., Куриліна О. В., Павленчик А. О. Актуалізація питань оплати праці на підприємствах в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-4-7982


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Бандура Ю. Б. Рольова гра як сучасна технологія освоєння іноземної мови у військовому закладі вищої освіти // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №13.


Branch of science: Pedagogical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Ягупов В. В., Єргідзей К. В. Результати експериментального дослідження військово-професійної орієнтації ліцеїстів закладів спеціалізованої середньої освіти військового профілю // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №11.


Branch of science: Pedagogical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Тична Б. М. Мета та принципи інформаційної діяльності Збройних сил України та її роль у забезпеченні інформаційної безпеки держави в сучасних умовах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2020. — 4. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-4-5868


Branch of science: -Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law
Read onlineDownload article (pdf)

Компанієць О. М., Литвинчук Д. В., Дубовик Г. В., Грідасов І. Ю. Методика векторного оцінювання ефективності виконання етапів проекту // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №14.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Волошенко А. В. Національні антикорупційні стратегічні документи: сутність і проблемні питання // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2019. — №4. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2019-4-5198


Branch of science: -Functioning and development of public administration mechanisms
Read onlineDownload article (pdf)

Лойшин А. А. Структурований опис підсистеми управління фінансовими ризиками військової частини за допомогою SWOT-аналізу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №3. DOI: 10.25313/2520-2294-2018-3-3606


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)