Drogobych Ivan Franko State Pedagogical University (Drohobych, Ukraine)


Scientific research: the paradigm of innovative development: Abstracts of reports of the V International scientific conference (Prague, Czech Republic, December 28, 2020)


Branch of science: Pedagogical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Scientific research: the paradigm of innovative development: Abstracts of reports of the V International scientific conference (Prague, Czech Republic, December 28, 2020)


Branch of science: Pedagogical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Scientific research: the paradigm of innovative development: Abstracts of reports of the V International scientific conference (Prague, Czech Republic, December 28, 2020)


Branch of science: Pedagogical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Scientific research: the paradigm of innovative development: Abstracts of reports of the V International scientific conference (Prague, Czech Republic, December 28, 2020)


Branch of science: Pedagogical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Scientific research: the paradigm of innovative development: Abstracts of reports of the V International scientific conference (Prague, Czech Republic, December 28, 2020)


Branch of science: Pedagogical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Scientific research: the paradigm of innovative development: Abstracts of reports of the V International scientific conference (Prague, Czech Republic, December 28, 2020)


Branch of science: Pedagogical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Scientific research: the paradigm of innovative development: Abstracts of reports of the IV International scientific conference (Prague, Czech Republic, November 27, 2020)


Branch of science: Philology
Read onlineDownload article (pdf)

Сипа М. Г. Особливості рецепції богослужбового співу реґентом та вокалістом: порівняльний аспект // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №10.


Branch of science: Art
Read onlineDownload article (pdf)

Огар І. Т. Особливості становлення відповідальності як професійно-важливої якості майбутнього педагога // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №17.​


Branch of science: Psychological science
Read onlineDownload article (pdf)

Сипа М. Г. Специфіка інтерпретації богослужбової музики диригентом та реґентом // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №9.


Branch of science: Art
Read onlineDownload article (pdf)

Маркова М. В. Рецепція петраркізму в елегіях Джона Донна // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №17.


Branch of science: Philology
Read onlineDownload article (pdf)

Сипа Л. М. Жанрова природа європейського філософського роману // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №16. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2018-16-4152


Branch of science: Philology
Read onlineDownload article (pdf)

Сипа М. Г. Типологічні особливості духовних музичних творів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №11.


Branch of science: Art
Read onlineDownload article (pdf)

Луців С. І., Савицька Г. П. Проектна діяльність як засіб реалізації особистісно орієнтованого навчання учнів початкової школи // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №10.


Branch of science: Pedagogical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Chepelyuk A., Fedoryshchak R. Elements of pedagogical activities of a physical education teacher // International scientific journal "Internauka". — 2018. — №4. DOI: 10.25313/2520-2057-2018-4-3505


Branch of science: Pedagogical sciences
Read onlineDownload article (pdf)