Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs (Dnipro, Ukraine)


Хамініч С. Ю. Основні тренди освіти в системі економіки знань // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-5-8886


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Кириченко А. В. Сучасні проблеми і головні завдання фізичної підготовки під час професійного вдосконалення працівників поліції // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №8. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-8-8853


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Вознюк К. Г. Особливості фізичної підготовки поліцейських під час воєнного стану // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №8. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-8-8852


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Шевченко С. О. Підходи до вдосконалення державної політики національно-патріотичного виховання в Україні // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2023. — №3. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2023-3-8804


Branch of science: -Humanitarian and political security of the state
Read onlineDownload article (pdf)

Хамініч С. Ю. Інституціональні засади економічної безпеки України в умовах війни // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-2-8626


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Гритенко О. А. Громадський вплив, як засіб громадського контролю за дотриманням прав засуджених під час виконання кримінальних покарань: окремі законодавчі проблеми // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 1. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-1-8527


Branch of science: -Criminal Law and Criminology; Penal Laws
Read onlineDownload article (pdf)

Гритенко О. А. Проблеми удосконалення системи покарань та ефективності роботи пенітенціарної системи України в умовах воєнного стану // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 11. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-11-8397


Branch of science: -Criminal Law and Criminology; Penal Laws
Read onlineDownload article (pdf)

Ніколайчук С. В. Електронне судочинство в Україні: проблеми і перспективи // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 11. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-11-8393


Branch of science: -Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law
Read onlineDownload article (pdf)

Гритенко О. А. Актуальні питання щодо встановлення суб’єктивних ознак залишення в небезпеці // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 10. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-10-8349


Branch of science: -Criminal Law and Criminology; Penal Laws
Read onlineDownload article (pdf)

Безрідна Н. О., Ананійчук Б. О., Лопаєва О. М. Актуальні питання профілактики злочинності неповнолітніми // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №12. 


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Yudina O., Chatchenko O., Semenova L., Fisunenko N. Management of the marketing strategy of the company based on partnership relations // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". — 2022. — №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-9-8270


Branch of science: -Marketing
Read onlineDownload article (pdf)

Жеглінська Т. О., Лукомська А. А. Державний статус української мови як невіддільний елемент конституційного ладу України та її застосування у діяльності органів публічної влади // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 8. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-8-8204


Branch of science: -Constitutional Right; Municipal Law
Read onlineDownload article (pdf)

Смірнова І. О. Право на справедливий суд у практиці Європейського суду з прав людини // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 8. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-8-8203


Branch of science: -Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law
Read onlineDownload article (pdf)

Олійник Ю. В. Співвідношення поняття «професійна правнича допомога» з суміжними категоріями // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 8. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-8-8202


Branch of science: -Civil Law and civil procedure; Family Law; Private International Law
Read onlineDownload article (pdf)

Жеглінська Т. О., Лукомська А. А. Проблеми білінгвізму в сучасному українському суспільстві крізь призму зародження та етапів реалізації державної мовної політики // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 8. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-8-8201


Branch of science: -Constitutional Right; Municipal Law
Read onlineDownload article (pdf)

Шевченко С. О. Довіра населення до органів публічної влади як чинник консолідації сучасного суспільства та безпеки держави // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2022. — №5. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-5-8157


Branch of science: Other
Read onlineDownload article (pdf)

Сидоренко Н. С. Гендерна політика в публічному управлінні України та країн Європейського Союзу // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2022. — №5. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-5-8133


Branch of science: -Research, development, projects on public administration and administration
Read onlineDownload article (pdf)

Мітусова К. С., Баб’як А. О. Окремі особливості встановлення юридичних фактів у цивільному судочинстві України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 3. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-3-8000


Branch of science: -Civil Law and civil procedure; Family Law; Private International Law
Read onlineDownload article (pdf)

Гиренко Л. А. Цифровізація місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади: теоретичні та організаційні аспекти // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2022. — №2. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-2-7946


Branch of science: -Regional management and local self-government
Read onlineDownload article (pdf)

Липовська Н. А., Пашкова Г. Г. Зарубіжний досвід структурування публічної служби // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2022. — №2. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-2-7939


Branch of science: -Conceptual framework of public service
Read onlineDownload article (pdf)
Страницы:12