International Economic and Humanitarian University the name of academician Stepan Demyanchuk (Rivne, Ukraine)


Ільків О. В. Аналіз практики забезпечення населення доступним житлом в Україні та світі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2024. — № 3. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2024-3-9755


Branch of science: -Civil Law and civil procedure; Family Law; Private International Law
Read onlineDownload article (pdf)

Махаринець Д. Є. Діяльність третейських судів: проблеми теорії та практики // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 10. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-10-9302


Branch of science: -Civil Law and civil procedure; Family Law; Private International Law
Read onlineDownload article (pdf)

Бевзо Г. А., Керечан Д. М., Луцька К. П. Корупція як негативне соціальне явище у сучасному глобалізованому суспільстві // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2021. — № 11. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-11-7753


Branch of science: -Civil Law and civil procedure; Family Law; Private International Law
Read onlineDownload article (pdf)

Дуліба Є. В., Дроздова О. В., Хмара М. В. Домашнє насильство над жінками під час пандемії COVID-19 // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2021. — № 10. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-10-7634


Branch of science: -Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law
Read onlineDownload article (pdf)

Басюк Т. О., Романів О. Я., Скабара Р. М. Економічні та конструктивно-географічні засади лісорекреаційного природокористування Рівненської області // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-8-7475


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Басюк Т. О., Романів О. Я., Криницька М. В. Медико-географічні та рекреаційні особливості території Івано-Долинського родовища базальтів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №11. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-11-7469


Branch of science: Geographical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Басюк Т. О., Романів О. Я., Скабара Р. М. Обґрунтування розвитку нової дестинації пивного туризму в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №11. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-11-7468


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Ільків О. В. Право забудови земельної ділянки (суперфіцій) // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2021. — 3. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-3-7049


Branch of science: -Civil Law and civil procedure; Family Law; Private International Law
Read onlineDownload article (pdf)

Юсько І. М. Функції медіації в спорах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2020. — 5. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-5-6010


Branch of science: -Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law
Read onlineDownload article (pdf)

Іщук Л. П. Окремі питання ефективності публічного адміністрування у фіскальній сфері України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2020. - 1. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-1-5591


Branch of science: -Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law
Read onlineDownload article (pdf)

Дуліба Є. В. Про засади податково-забезпечувальної діяльності суб’єктів підприємництва як інституційної умови реалізації податкової функції в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2018. - №5.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Дуліба Є. В. Особливості формування та реалізації фіскальної політики держави // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2018. - №4. 


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Дуліба Є. В. Сутність та особливості застосування податкових норм як специфічної форми реалізації податкового права // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2018. - №3. 


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Дуліба Є. В. Сучасні тенденції розвитку суспільних відносин та завдання у галузі оподаткування України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2018. - №2. 


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Дуліба Є. В. зарубіжний досвід реалізації фіскальної функції: питання імплементації у вітчизняне законодавство // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2018. - №1.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Курило В. І., Дуліба Є. В. Про окремі напрями підвищення ефективності фіскальної функції держави // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2018. - №1.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Пагута В. О. Актуальні особливості адміністративних процедур у розрізі адміністративного законодавства України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №3.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Лукацька О. Ю. Особливості сучасного адміністративно-правового статусу Національної гвардії України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №3.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Actual problems of modern science: Abstracts of ХХVІ International scientific-practical conference (Saint-Petersburg - Astana - Kiev - Vienna, January 30, 2018)


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Войцеховська Л. М. Значення судової практики країн європейського союзу для українського цивільного судочинства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №2.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)
Страницы:12