State University of Transport Infrastructure and Technologies (Kyiv, Ukraine)


Scientific research: the paradigm of innovative development: Abstracts of reports of the Х International scientific conference (Prague, Czech Republic, June 29, 2022)


Branch of science: Architecture
Read onlineDownload article (pdf)

Петренко О. І., Шкурко Є. Л., Потаповська М. О. Можливості застосування кластерного підходу до організації мультимодальних перевезень // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-1-7874


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Сорокун Ю. С, Синергетичний ефект від застосування концепцій «Ощадливого виробництва» та «Індустрії 4.0» для підприємств транспортної галузі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-12-6723


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Завгородня Г. А., Кулагін С. О., Пінчук О. О., Завгородній В. В. Підходи до організації багатокористувацького геймплею // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №19. 


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Припишнюк А. В., Пахота Н. В. Світовий досвід формування мотиваційного механізму кадрового потенціалу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №18.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Завгородня Г. А., Валявська Н. О., Скок П. О., Завгородній В. В. Управління персоналом в HRM-системі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №17.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Завгородня Г. А., Ляшенко Ю. О., Чупака Р. Є., Завгородній В. В. Розробка веб-додатків з використанням архітектурної моделі MVC // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №16.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Завгородня Г. А., Крапива Д. І., Мовчан Т. О., Завгородній В. В. Проектування, реалізація та застосування системи підтримки прийняття рішень // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №15.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Завгородній  В. В., Завгородня Г. А., Завгородній В. В. Проектування автоматизованої навчально-виробничої системи // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №14.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Войнова К. В. Проблеми транспортно-розподільного потенціалу Українського Придунав'я в системі міжнародних транспортних коридорів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №15.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Пахота Н. В., Куца Т. О. Особливості самореалізації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №14.


Branch of science: Pedagogical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Пахота Н. В., Магдик Н. А. Організаційна культура та її значення для сучасних закладів вищої освіти // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №14.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Матвійчук А. В. Теоретико-правові засади моніторингу здійснення місцевими державними адміністраціями державної регуляторної політики // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2019. - 4. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2019-4-5054


Branch of science: -Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law
Read onlineDownload article (pdf)

Безчасний О. У., Ярмоліцька О. В. Визначення оптимального строку використання основних засобів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-4-4912


Branch of science: -Account and taxation
Read onlineDownload article (pdf)

Матвійчук А. В. Дотримання принципу передбачуваності у процесі підготовки проектів регуляторних актів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2019. - 2. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2019-2-4853


Branch of science: -Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law
Read onlineDownload article (pdf)

Ковова І. С., Добровольська О. А. Вітчизняні засоби автоматизації обліку і контролю розрахунків з контрагентами // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-11-4320


Branch of science: -Account and taxation
Read onlineDownload article (pdf)

Завгородній В. В., Завгородня Г. А. Модель управління ризиком об’єктів підвищеної небезпеки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №18. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2018-18-4261


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Семенчук Т. Б., Сорокун Ю. С. Сучасний інструмент організації виробництва «Кайдзен» та його ефективність впровадження  // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-10-4231


Branch of science: -Economy and enterprise management
Read onlineDownload article (pdf)

Ярмоліцька О. В., Задорожна І. А. Актуальні питання обліку витрат на підприємствах України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №2.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Харчук О. Г., Смирно І. М. Розвиток реклами на транспортних засобах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №15.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)
Страницы:12