Institute of Engineering Thermophysics of National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine)


Фіалко Н. М., Тимченко М. П. Стан розвитку технологій накопичення енергії // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №5. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-5-8661


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Фіалко Н. М., Тимченко М. П. Системи централізованого теплопостачання України в контексті інтеграції систем енергопостачання/енергоспоживання // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №4. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-4-8646


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Фіалко Н. М., Тимченко М. П. Особливості четвертого покоління систем централізованого теплопостачання // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №4. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-4-8633


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Фіалко Н. М., Тимченко М. П. Еволюція концепції чотирьох поколінь систем централізованого теплопостачання // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №4. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-4-8632


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Фіалко Н. М., Навродська Р. О., Гнєдаш Г. О., Шевчук С. І., Новаківський М. О. Методи антикорозійного захисту газовідвідних трактів котелень при експлуатації водогрійних теплоутилізаторів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №4. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-4-8631


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Фіалко Н. М., Тимченко М. П. Структура і основні складові систем централізованого теплопостачання України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №3. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-3-8625


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Фіалко Н. М., Тимченко М. П. Особливості систем централізованого теплопостачання України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №3. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-3-8595


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Тимченко М. П., Фіалко Н. М. Особливості стану систем централізованого теплопостачання України та міста Києва // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №2. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-2-8582


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Фіалко Н. М., Навродська Р. О., Гнєдаш Г. О., Шевчук С. І., Новаківський М. О. Основні умови для запобігання утворення конденсата у газовідвідних трактах та димовій трубі котельних установок // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №2. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-2-8581


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Тимченко М. П., Фіалко Н. М. Енергетична ефективність будівель // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №2. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-2-8561


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Фіалко Н. М., Пресіч Г. О., Гнєдаш Г. О., Шевчук С. І., Новаківський М. О., Глушак О. Ю. Технологія теплового захисту газовідвідних трактів котельних установок // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №1. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-1-8560


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Тимченко М. П., Фіалко Н. М. Рейтинги країн за низкою показників систем централізованого теплопостачання // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №1. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-1-8538


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Тимченко М. П., Фіалко Н. М. Цілепокладальні положення розвитку систем централізованого теплопостачання як складової енергетики // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №1. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-1-8530


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Fialko N., Stepanova A., Navrodska R., Meranova N., Shevchuk S. Comparative analysis of exergetic losses in heat recoveries of glass furnaces // International scientific journal "Internauka". — 2023. — №1. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-1-8518


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Фіалко Н. М., Пресіч Г. О., Навродська Р. О., Гнєдаш Г. О., Новаківський М. О. Підвищення енергоефективності газоспоживальних котлоагрегатів комунальної теплоенергетики // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №14. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-14-8448


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Фіалко Н. М., Навродська Р. О., Шевчук С. І., Степанова А. І., Гнєдаш Г. О. Підвищення надійності котельних установок з рециркуляцією та теплоутилізацією димових газів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №14. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-14-8419


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Fialko N., Meranova N., Sherenkovskiy J., Aleshko S., Khmil D., Sharaevsky I., Zimin L., Vlasenko T., Kutnyak O., Chekharovska M. Dynamic viscosity of supercritical water flowing in heated channels // International scientific journal "Internauka". — 2022. — №13. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-13-8416


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Фіалко Н. М., Меранова Н. О., Шеренковський Ю. В., Альошко С. О., Хміль Д. П., Шараєвський І. Г., Зімін Л. Б., Власенко Т. С., Дашковська І. Л., Чехаровська М. І. Просторовий розподіл кінематичної в’язкості води в трубах при надкритичних тисках // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №13. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-13-8415


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Fialko N., Stepanova A., Navrodska R., Meranova N., Shevchuk S. Development of the main stages of complex methods for studying the efficiency of heat recovery systems based on the exergy approach // International scientific journal "Internauka". — 2022. — №14. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-14-8404


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Фіалко Н. М., Навродська Р. О., Шевчук С. І., Гнєдаш Г. О., Пресіч Г. О. Оптимізація конструкційних характеристик кінцевого рекуператора для скловарних печей // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №14. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-14-8403


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)
Страницы:123...78