Uzhorod National University (Uzgorod, Ukraine)


Сіра Е. О., Тараймович І. В., Кравчук Т. В. Технологічні інновації в ресторанній галузі та їхнє використання для поліпшення клієнтського досвіду // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2024. - №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-2-9692


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Варцаба В. І., Заславська О. І. Тенденції розвитку ринку іпотечного кредитування в Україні в умовах війни // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-1-8551


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Биркович Т. І., Курило В. І., Биркович О. І. Роль держави у формуванні інформаційної культури населення в умовах війни // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 12. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-12-8453


Branch of science: -Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law
Read onlineDownload article (pdf)

Пітюлич М. М., Керецман Н. І., Вереш Є. С. Стратегічні орієнтири модернізації управління регіональною економікою: фактор гірських територій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-7-8148


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Заяць О. І., Ярема Т. В. Глобальний вимір інноваційної сили країн-членів Європейськго Союзу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-11-7713


Branch of science: -World economy and international relations
Read onlineDownload article (pdf)

Ліба Н. С., Головачко В. М., Павлюх Б. Б., Головачко В. В. Особливості ведення бухгалтерського обліку в умовах застосування сучасних інформаційних технологій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-10-7614


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Ількович С. Я., Король М. М. Аналіз застосування технологій блокчейн для банківської сфери // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-11-6516


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Пасулька К. Ю., Кушнір Н. О. Міжнародний бізнес в умовах коронакризи // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №17. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2020-17-6427


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Заяць О. І. Конкурентний статус України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-9-6311


Branch of science: -World economy and international relations
Read onlineDownload article (pdf)

Король М. М., Шумнєгра О. Р. Сучасний стан банківської системи Саудівської Аравії // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-9-6298


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Король М. М. Еволюція американської банківської системи на різних етапах формування економіки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-7-6169


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Паніна Ю. С. Міжнародно-правові засади регулювання прав людини четвертого покоління у сфері охорони здоров’я // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2019. - 8. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2019-8-5423


Branch of science: -Civil Law and civil procedure; Family Law; Private International Law
Read onlineDownload article (pdf)

Ляшин Я. Є. Дослідження просоціальної поведінки студентів у складних життєвих ситуаціях соціального характеру // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №2.


Branch of science: Psychological science
Read onlineDownload article (pdf)

Толочко (Каралкіна) Н. В. Особливості дротового мовлення у період Підкарпатської Русі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №20.


Branch of science: Social media
Read onlineDownload article (pdf)

Король М. М., Горинецька М. А. Аналіз функціонування ФРС та її вплив на світову валютно-фінансову систему // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №19.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Смірнов М. М., Жорник В. В. Сучасна система освіти у Франції // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №19.


Branch of science: Pedagogical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Варцаба В. І., Мулеса Е. В. Оцінка фінансової спроможності провідних об’єднаних територіальних громад Закарпатської області // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-5-3835


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Газуда Л. М., Сідун Х. І., Шеверя К. І. Фінансування розвитку галузей соціальної інфраструктури села // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №3.[pdf]


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Загоруйко С. В. Теоретичні аспекти визначення сутності оборотного капіталу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №3.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Варцаба В. І., Мулеса Е. В. Аналіз впливу бюджетної децентралізації на формування місцевих бюджетів в Україні  // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №2.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)
Страницы:12