National Academy of Internal Affairs of Ukraine (Kiev, Ukraine)


Славна О. В. Булінг як одна з форм дискримінації дитини // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 8. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-8-8222


Branch of science: -Constitutional Right; Municipal Law
Read onlineDownload article (pdf)

Климчук І. О., Потапова К. Р., Івасенко Д. В. Особливості використання MEL-кепстральних коефіцієнтів при розпізнаванні мовлення // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №6. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-6-8055


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Гультай М. М. Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 5. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-5-8042


Branch of science: -Constitutional Right; Municipal Law
Read onlineDownload article (pdf)

Сопільник Л. І., Гудима В. В., Пилипенко І. М., Курилін І. Р. Деякі питання формування корпусу професійних суддів в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 4. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-4-8011


Branch of science: -Judicature;Prosecution and Advocacy
Read onlineDownload article (pdf)

Кундельська І. С. Особливості кримінологічної характеристики особи злочинця, що вчиняє легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2021. — № 12. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-12-7831


Branch of science: -Criminal Law and Criminology; Penal Laws
Read onlineDownload article (pdf)

Мельник О. М., Лисенко С. О., Комнатний С. О. Державна молодіжна політика: міжнародні та національні стандарти // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2021. — № 11. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-11-7754


Branch of science: -Civil Law and civil procedure; Family Law; Private International Law
Read onlineDownload article (pdf)

Scientific research: the paradigm of innovative development: Abstracts of reports of the VІ International scientific conference (Prague, Czech Republic, February 15, 2021)


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Охріменко І. М., Музика М. П., Голота Н. П. Організація діяльності правоохоронних органів: досвід ЄС // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2021. — 1. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-1-6844


Branch of science: -Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law
Read onlineDownload article (pdf)

Сезонов В. С., Охріменко С. С., Антонюк О. В. Система криміналістичного документознавства: зарубіжний досвід // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2021. — 1. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-1-6813


Branch of science: -Criminal Law and Criminology; Penal Laws
Read onlineDownload article (pdf)

Курилін І. Р. Тактика допиту при розслідуванні кіберзлочинів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2020. — 9. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-9-6275


Branch of science: -Criminal Law and Criminology; Penal Laws
Read onlineDownload article (pdf)

Доценко О. С. Забезпечення взаємодії з протидії організованій злочинності в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2020. — 5. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-5-5928


Branch of science: -Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law
Read onlineDownload article (pdf)

Доценко О. С. Забезпечення взаємодії з протидії організованій злочинності в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2020. — 4. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-4-5871


Branch of science: -Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law
Read onlineDownload article (pdf)

Доценко О. С. Окремі питання інформаційно-аналітичного забезпечення протидії організованій злочинності в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2020. — 3. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-3-5735


Branch of science: -Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law
Read onlineDownload article (pdf)

Kofanov A., Kofanova O. Aviation flights safety as an element of national security // Electronic scientific publication "Public Administration and National Security". —  2019. — №1. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2019-1-4868


Branch of science: -Practical aspects of economic security of the state
Read onlineDownload article (pdf)

Кофанова О. С. Бюро контролю за алкогольними напоями, тютюновими виробами, вогнепальною зброєю і вибуховими речовинами (ATF) США: генезис // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-4-4855


Branch of science: -World economy and international relations
Read onlineDownload article (pdf)

Кофанов А. В., Кофанова О. С. Правова регламентація обігу вогнестрільної зброї в країнах колишнього Варшавського договору та Радянського Союзу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2019. - 2. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2019-2-4852


Branch of science: -International Law
Read onlineDownload article (pdf)

Sadchenko M. M. Problems of legal regulation of industrial parks in Ukraine // International scientific journal "Internauka". — 2019. — №3. 


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Cherevko M. Constitutional human right to the seсret of correspondence in the states of the american space // International scientific journal "Internauka". Series: "Juridical Sciences" - 2019. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2019-1-4629


Branch of science: -Constitutional Right; Municipal Law
Read onlineDownload article (pdf)

Actual problems of modern science: Abstracts of XXХІІ International scientific-practical conference (Saint-Petersburg - Astana - Kiev - Vienna, July 31, 2018)


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)
Страницы:12