State University of Telecommunications (Kiev, Ukraine)


Писар Н. Б., Даниленко Д. А. Оцінка ефективності конкурентної стратегії підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-12-8469


Branch of science: -Marketing
Read onlineDownload article (pdf)

Yudina O., Chatchenko O., Semenova L., Fisunenko N. Management of the marketing strategy of the company based on partnership relations // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". — 2022. — №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-9-8270


Branch of science: -Marketing
Read onlineDownload article (pdf)

Сергєєва Л. А., Вальченко О. І., Сергєєва В. С., Коваль О. В., Глєбова О. І. Оцінка чутливості організму людини до дії електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №13. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-13-7538


Branch of science: Medical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Писар Н. Б., Дрокіна Н. І. Вибір цільового ринку: стратегія його сегментування // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-8-7476


Branch of science: -Marketing
Read onlineDownload article (pdf)

Писар Н. Б., Дрокіна Н. І. Методологічні засади мерчендайзингу в системі управлінні збутом // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-6-7339


Branch of science: -Marketing
Read onlineDownload article (pdf)

Згурська О. М., Гавриш О. М., Капелюшна Т. В., Мартиненко М. О. ІТ-послуги як об'єкт міжнародної торгівлі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-11-6585


Branch of science: -World economy and international relations
Read onlineDownload article (pdf)

Філіна О. В. Маркетинг в соціальних медіа як трендова складова сучасної маркетингової стратегії компанії // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-7-6149


Branch of science: -Marketing
Read onlineDownload article (pdf)

Sergeeva L., Valchenko O., Sergeeva V., Hliebova O. Some changes in the physical education of young people to prevent adverse effects of electromagnetic radiation of the radio frequency range // International scientific journal "Internauka". — 2020. — №9. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2020-9-6104


Branch of science: Pedagogical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Виноградова О. В., Микуляк С. В. Чинники впливу зовнішнього середовища на конкурентоспроможність підприємств в умовах COVID-19 // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №9. 


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Совершенна І. О., Дарчук В. Г., Крижко О. В., Єрмак Ю. С. Дистинктивність Інтернет-брендінгу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №10.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Крижко О. В., Совершенна І. О., Коваленко А. М. Специфіка ціноутворення в умовах гострої конкуренції // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №9.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Виноградова О. В., Cовершенна І. О., Крижко О. В., Тарасюк А. В. Види ефективності рекламної діяльності підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №8.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Виноградова О. В., Дрокіна Н. І., Либа К. Д. Сутність інновацій в маркетинговій діяльності телекомунікаційних підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №7.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Совершенна І. О., Остролуцький О. О. Маркетингові стратегії конкуренції: аналіз сучасних концепцій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2020. - №1.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Кринична І. П., Бараненко Н. О., Лобань К. А. Використання сучасних технологій комунікації публічної влади та громадськості в Україні // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2019. — №5. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2019-5-5344


Branch of science: -Functioning and development of public administration mechanisms
Read onlineDownload article (pdf)

The global Problems of Economy and Finance: Abstracts of ІХ International scientific-practical conference (Kyiv - Praga - Vienna, May 31, 2017)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Actual problems of modern science: Abstracts of VI International scientific-practical conference (St.Petersburg - Astana - Kyiv - Vienna, April 28, 2016)


Branch of science: Of social science
Read onlineDownload article (pdf)

Summary: The behavior of the p-numbers of quadratic forms with p-stably linear transformation .

Key words: quadratic forms, local deformation, P-numbers, stable transformation.

Branch of science: Physics and mathematics
Read onlineDownload article (pdf)