V. Stus Donetsk National University (Vinnytsia, Ukraine)


Scientific research: the paradigm of innovative development: Abstracts of reports of the ХІІІ International scientific conference (Prague, Czech Republic, December 29, 2022)


Branch of science: Pedagogical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Крикун І. Г., Кірілюк М. А. Статистичне моделювання загальних економічних втрат України від російської агресії // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №16.


Branch of science: Physics and mathematics
Read onlineDownload article (pdf)

Прямухіна Н. В. Ефективність державного управління якістю життя регіонального соціуму: окремі аспекти методології // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2021. — №4. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2021-4-7499


Branch of science: -Theory and History of Public Administration
Read onlineDownload article (pdf)

Scientific research: the paradigm of innovative development: Abstracts of reports of the VIІІ International scientific conference (Prague, Czech Republic, April 30, 2021)


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Разборська О. О., Хабік Х. О. Проблеми формування податкової політики України в ІТ-сфері // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-2-6965


Branch of science: -Account and taxation
Read onlineDownload article (pdf)

Цзі Чжі, Лимар В. В. Макроекономічні показники Китаю в контексті ініціативи “Один пояс, один шлях” // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-1-6857


Branch of science: -World economy and international relations
Read onlineDownload article (pdf)

Суходоля М. В. Правова культура та правосвідомість транзитивних суспільств: проблеми аналізу та трансформацій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №20.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Суходоля М. В. Фактичний стан правової культури населення України як відображення деформованої правосвідомості // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2020. — 12. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-12-6733


Branch of science: -Theory and History of State and Law; The History of Political and Legal Doctrines
Read onlineDownload article (pdf)

Сушко О. О. Гарантії реалізації контрасигнації // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №20. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2020-20-6702


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Козлов В. П., Лещенко І. М. Розвиток банківської сфери в Україні як цифрової екосистеми // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-11-6568


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Юрчишена Л. В., Ковальчук І. М. Концептуальні підходи до управління необоротними активами корпоративних підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-10-6410


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Савчук Є. Ю. Класифікація освітніх послуг в аспекті господарсько-правового забезпечення їх надання // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2020. — 8. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-8-6250


Branch of science: -Commercial Law; Economic procedural Law
Read onlineDownload article (pdf)

Tymchyshyn J., Atamanchuk Z. Features of regions’ economic security in tourism field // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". — 2020. — №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-5-5933


Branch of science: -Regional economy
Read onlineDownload article (pdf)

Козлов В. П. Банківські інновації та особливості їх розвитку в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-11-5418


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Снісарчук І. В. Сутність та види бенчмаркінгу маркетингового потенціалу закладів вищої освіти // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-7-5129


Branch of science: -Economy and enterprise management
Read onlineDownload article (pdf)

Андронік О. Л. Соціально-економічний розвиток України у світових рейтингах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №3. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-3-4822


Branch of science: -Social economy, politics and demography
Read onlineDownload article (pdf)

Іорданова Ю. В. Інформативні можливості епістолярної спадщини К. В. Харламповича: повсякденність та коло наукових зацікавлень українських науковців (1917-1930-ті рр.) // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №10. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2018-10-3880


Branch of science: Historical science
Read onlineDownload article (pdf)

Лимар В. В. Підходи до розуміння ефективності через призму справедливості // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №2.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Міхайліна Т. В. Правосвідомість у площині юснатуралізму // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №15.


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Actual problems of Economics and Finance: Abstracts of VІIІ International scientific-practical conference (Kyiv - St.Petersburg - ViennaJanuary 31, 2017)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)
Страницы:12