Kharkiv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration attached to the Office of the President of Ukraine (Kharkiv, Ukraine)


Бублій М. П., Васильковський О. Т. Можливості адаптації зарубіжного досвіду публічного управління у розвиток системи електронного урядування в Україні // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2022. — №6. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-6-8278


Branch of science: -Functioning and development of public administration mechanisms
Read onlineDownload article (pdf)

Дєгтяр А. О., Лисий А. О., Бублій М. П. Управлінський дискурс в комунікативній взаємодії держави та суспільства // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2021. — №6. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2021-6-7773


Branch of science: -Functioning and development of public administration mechanisms
Read onlineDownload article (pdf)

Stativka N. Stages of development and adoption of managerial decisions in business structures // International scientific journal "Internauka". — 2021. — №14.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Надточій А. О., Покотило Т. В. Трудовий потенціал України: тенденції розвитку та пріоритети державної політики // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-7-7423


Branch of science: Public administration
Read onlineDownload article (pdf)

Смаглюк А. А., Покотило Т. В. Демократія, економічна складність і соціально-економічний розвиток: проблеми взаємозв’язку та шляхи їх підвищення в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-7-7400


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Луговенко Н. В., Коваленко Н. В. Публічне управління як форма сучасної комунікації держави, суспільства і бізнесу // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2021. — №3. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2021-3-7367


Branch of science: -Research, development, projects on public administration and administration
Read onlineDownload article (pdf)

Science and Global Studies: Abstracts of reports of the IV International Scientific Conference (Bratislava, Slovakia, November 30, 2020)


Branch of science: Public administration
Read onlineDownload article (pdf)

Сєркова Н. А. Основні моделі участі держави у розвитку вищої освіти // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2020. — №7. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-7-6229


Branch of science: -Functioning and development of public administration mechanisms
Read onlineDownload article (pdf)

Stativka N., Bubliy M. The essence and functions of state regulation of the educational services market // International scientific journal "Internauka". — 2020. — №12.


Branch of science: Public administration
Read onlineDownload article (pdf)

Sierkova N. Reasons for state participation in the development of higher education // International scientific journal "Internauka". — 2020. — №12.


Branch of science: Public administration
Read onlineDownload article (pdf)

Іванов Д. В. Особливості здійснення державної політики розвитку економічного потенціалу територій в умовах децентралізації в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №6.


Branch of science: Public administration
Read onlineDownload article (pdf)

Дєгтяр А. О., Бабицька С. І. Основні тенденції державного регулювання сфери культури України // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2020. — №4. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-4-5832


Branch of science: -Functioning and development of public administration mechanisms
Read onlineDownload article (pdf)

Смаглюк А.А.,Надточій А.О.Аналіз ринку кондитерських виробів України та перспективи його розвитку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-2-5659

Branch of science: -Problems of the national economy
Read onlineDownload article (pdf)

Science and Global Studies: Abstracts of reports of the International Scientific Conference (Bratislava, Slovakia, December 30, 2019)


Branch of science: Public administration
Read onlineDownload article (pdf)

Живило Є. О. Методика розрахунку індикаторів кібероборони інформаційно-телекомунікаційних систем в органах державної влади (відомстві, установі, підприємстві, організації) в інтересах воєнної сфери або сфери оборони України // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2019. — №4. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2019-4-5196


Branch of science: -Economic security of business entities
Read onlineDownload article (pdf)

Живило Є. О. Шляхи врегулювання нормативно-правової бази із захисту інформації, кібербезпеки та кібероборони України // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2019. — №3. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2019-3-5150


Branch of science: -Practical aspects of economic security of the state
Read onlineDownload article (pdf)

Мамонова В. В., Кожуріна В. М. Розподіл повноважень у процесі земельної децентралізації: результати соціологічного дослідження // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2019. — №2. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2019-2-5099


Branch of science: -Regional management and local self-government
Read onlineDownload article (pdf)

Actual problems of modern science: Abstracts of XLІІ International scientific-practical conference (Saint Petersburg - Astana - Kyiv - Vienna, June 27, 2019)


Branch of science: Public administration
Read onlineDownload article (pdf)

Actual problems of modern science: Abstracts of XLІІ International scientific-practical conference (Saint Petersburg - Astana - Kyiv - Vienna, June 27, 2019)


Branch of science: Public administration
Read onlineDownload article (pdf)
Страницы:123