Ukrainian Engineering Pedagogics Academy (Kharkiv, Ukraine)


Бабенко К. Є. Інституційне підґрунтя забезпечення збалансованого економічного розвитку територій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-5-6034


Branch of science: -Problems of the national economy
Read onlineDownload article (pdf)

Тіманюк В. М., Тіманюк І. В. До питання про підготовку проект-менеджерів до управління інноваційними проектами // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №3. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-3-4807


Branch of science: -Economy and enterprise management
Read onlineDownload article (pdf)

Scientific Debate: the Issues of Economy and Finance: Abstracts of ХІІІ International scientific-practical conference (Kharkiv - Vienna - London, January 31, 2019)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Безугла Ю. Є., Пісклова О. А. Аналіз фінансування оновлення основних засобів підприємства за допомогою лізингу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №10.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Actual problems of modern science: Abstracts of IX International scientific-practical conference (St. Petersburg - Astana - Kyiv - Vienna, June 29, 2016)


Branch of science: Pedagogical sciences
Read onlineDownload article (pdf)