Kyiv National Linguistic University (Kyiv, Ukraine)


Scientific research: the paradigm of innovative development: Abstracts of reports of the Х International scientific conference (Prague, Czech Republic, August 30, 2022)


Branch of science: Pedagogical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Scientific research: the paradigm of innovative development: Abstracts of reports of the Х International scientific conference (Prague, Czech Republic, June 29, 2022)


Branch of science: Pedagogical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Захарін С. В., Коваленко Д. І. Оптимізація фінансово-економічного механізму реалізації державної молодіжної політики в умовах сталого розвитку людського потенціалу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-4-5795


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Захарін С. В., Коваленко Д. І. Стратегічні орієнтири фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності у сфері вищої освіти // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-1-5578


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Захарін С. В., Коваленко Д. І. Економічні та організаційні важелі підвищення результативності співробітництва Китайської Народної Республіки та України у сфері туризму // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-8-5146


Branch of science: -World economy and international relations
Read onlineDownload article (pdf)

Захарін С. В., Коваленко Д. І. Розвиток сфери туризму і курортів в Україні: тенденції, проблеми, перспективи // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-7-5136


Branch of science: -Economy of sustainable development and nature management
Read onlineDownload article (pdf)

Содель О. С. Застосування лексико-семантичних перекладацьких трансформацій як спосіб відтворення семантичних особливостей англійськомовних анекдотів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №16.


Branch of science: Philology
Read onlineDownload article (pdf)

Галака А. І. Мовна репрезентація стратегії переконання в англомовному рекламному дискурсі та її відтворення у перекладі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №2.


Branch of science: Philology
Read onlineDownload article (pdf)

Тронь Т. В. Етапи розвитку професійної підготовки фахівців у сфері охорони кордону США // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №16.


Branch of science: Pedagogical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Семененко Л. Л. Передкатегоризаційна основа політичної дійсності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №14.


Branch of science: Philology
Read onlineDownload article (pdf)

Abstract. The article deals with the information about the US Border Patrol, its modern role and main tasks. The article gives a general review on the structure of the US Border Patrol and training of its agents.

Key words: border protection, border security, law enforcement agency, agents. 


Branch of science: Pedagogical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Summary: The article deals with the methodological basis of designing development strategy for higher education. Methodical provisions for the strategic program of higher education as a specific tool of strategic management.

Keywords: strategy, institution of higher education, economic development.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)