East Ukrainian National University name of Vladimir Dal (Severodonetsk, Ukraine)


Вахлакова В. В., Голікова В. А. Теоретичні принципи управління економічними системами в умовах відкритості // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №5.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Ночка М. П. Оцінка розвитку людського капіталу України у світових рейтингах в умовах сталого розвитку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-12-7826


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Михайлюк В. П., Воловик О. С. Інноваційні комп’ютерні технології (ІКТ) як дієві інструменти викладення та вивчення історії в школі // Pedagogy and Psychology in the Modern World: Theoretical and Practical Aspects: collective monograph. Anisiia Tomanek OSVČ. — 2020. — 92 p. — P. 81-90. https://doi.org/10.25313/pp2020-8


Branch of science: Pedagogical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Korolov D. Team of company employees in the light of the competency-based approach // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". — 2020. — №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-5-5968


Branch of science: -Economy and enterprise management
Read onlineDownload article (pdf)

Райко М. С. Принципи правового регламентування оплати праці – основоположні керівні засади інституту оплати праці // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2020. — 3. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-3-5730


Branch of science: -Labor Law; Social Security Law
Read onlineDownload article (pdf)

Божанова В. Ю., Кононова О. Є., Овєчкіна О. А., Шпатакова О. Л. Концептуальні основи та принципи менеджменту якості житлово-комунальних послуг для споживачів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-7-4024


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Бабіч-Касьянєнко К. В. Відображення міжнародного принципу заборони дискримінації осіб з інвалідністю у законодавстві України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". - 2018. - №4.  https://doi.org/10.25313/2520-2308-2018-4-3940


Branch of science: Legal science
Read onlineDownload article (pdf)

Пчелинська Г. В. Варіативність оцінки в управлінні витратами підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №1.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Шапошникова Е. А. Исследование и анализ алгоритма кластеризации данных методом к-средних // Международный научный журнал "Интернаука". - 2017. - №18.

 


Branch of science: Physics and mathematics
Read onlineDownload article (pdf)

Economics, Finance and Management in the XXI century: analysis of trends and development prospects: Abstracts of International Scientific and Practical Conference (Bukovel-Kyiv, March 20-23, 2017)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Actual problems of modern science: Abstracts of X International scientific-practical conference (Moscow - Astana - Kharkiv - Vienna, July 28, 2016)


Branch of science: Physics and mathematics
Read onlineDownload article (pdf)

Actual problems of modern science: Abstracts of VI International scientific-practical conference (Moscow - Astana - Kharkiv - Vienna , March 31, 2016)


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)