National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" (Kiev, Ukraine)


Іванішин І. В. Використання методів Віоли-Джонса і k найближчих сусідів для детекції та розпізнавання облич // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №11. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-11-8281


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Scientific research: the paradigm of innovative development: Abstracts of reports of the Х International scientific conference (Prague, Czech Republic, June 29, 2022)


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Scientific research: the paradigm of innovative development: Abstracts of reports of the Х International scientific conference (Prague, Czech Republic, June 29, 2022)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Носовець О. К., Волосожар Д. В. Android додаток для приватного лікаря // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №7.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Климчук І. О., Потапова К. Р., Івасенко Д. В. Особливості використання MEL-кепстральних коефіцієнтів при розпізнаванні мовлення // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №6. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-6-8055


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Gnateiko N. Influence of acoustic pressure wave on flat gyro suspension elements // International scientific journal "Internauka". — 2022. — №6. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-6-8046


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Рисцов І. К. Про продуктивність матриці в моделі Леонтьєва // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-5-8019


Branch of science: -Mathematical methods and models in economics
Read onlineDownload article (pdf)

Чемерис О. А., Душабаєв Р. Т. Оптимізація розміру тайлу при розпаралелюванні вкладених циклів за рахунок використання генетичного алгоритму // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №5. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-5-8002


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Бабенко В. О., Грініх К. А. Будова S-білку SARS-CoV-2 та особливості його зв’язування із рецептором АСЕ2 // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №4. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-4-7979


Branch of science: Biological sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Репнікова Н. Б., Капченко П. В. Вдосконалення функціональних можливостей моделі прогнозування епідемічних захворювань // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №4. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-4-7973


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Репнікова Н. Б., Облаухов В. Ю. Система визначення параметрів руху об’єктів за допомогою безпілотників // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №4. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-4-7972


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Хохотва О. П. Порівняльний аналіз хімічного лізингу та інших бізнес-моделей в управлінні хімічними речовинами на підприємстві // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-4-7968


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Пермінова С. О., Ситник Н. І., Воржакова Ю. П. Регулювання інноваційної діяльності в умовах сучасної парадигми економічного розвитку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-4-7955


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Плосконос В. Г., Гондовська А. С. Дослідження математичних описів з метою визначення закономірностей в процесі розроблення пакувальних матеріалів із заданими властивостями // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №3.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Коваль А. М., Мовчанюк О. М. Інтенсифікація розпускання відходів асептичного паковання // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №18.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Жигалкевич Ж. М., Єфімова Л. І. Особливості управління ресурсним потенціалом підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-12-7756


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Рубановська О. А., Кравченко М. О. Тенденції використання інформаційних технологій для удосконалення управління логістичними процесами // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №17.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Ольмезова І. К., Дергачова В. В. Управління персоналом як складова стратегії підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №17.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Хоменко М. В., Степанюк А. Р. Модернізація конструкції бункеру циклону в процесі очищення димових газів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №16.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Федорін І. В., Іванова Я. О. Класифікація фаз сну на основі біорадару за допомогою нейронної мережі CNN-LSTM // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №16. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-16-7662


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)
Страницы:123...2829