National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" (Kiev, Ukraine)


Machusky E., Svystun R. Analysis of voice over internet protocol attacks directed at IP telephony // International scientific journal "Internauka". — 2022. — №15. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-15-8463


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Мовчанюк О. М., Остапенко А. А., Дажук О. О., Куниця Ю. Б., Кривошеєв А. О. Підвищення ефективності пресування у виробництві флютингу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №15. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-15-8461


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Дьомін Б. О. Пагінація та її ефективні методи для веб-сервісів RESTful // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №15. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-15-8455


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Набухотна Ю. М., Жигaлкевич Ж. М. Вплив інформаційних технологій на діяльність підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №14. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-14-8422


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Нерус В. М. Використання нейронних мереж для діагностики захворювань грудної клітини на рентгенограмах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №14. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-14-8414


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Плосконос В. Г., Гондовська А. С. Аналіз впливу вхідних факторів на показники пакувального матеріалу з метою визначення області оптимуму // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №14. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-14-8401


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Scientific research: the paradigm of innovative development: Abstracts of reports of the ХІІ International scientific conference (Prague, Czech Republic, September 28, 2022) 


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Scientific research: the paradigm of innovative development: Abstracts of reports of the ХІІ International scientific conference (Prague, Czech Republic, September 28, 2022)


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Korzhyk V., Peleshenko S., Kvasnytskyi V., Khaskin V., Illyashenko., Lepilina K., Aloshyn A., Aloshyn A. Technological processes of welding high precision thin-walled products from aluminum alloys using a laser heating source // International scientific journal "Internauka". — 2022. — №12. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-12-8306


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Іванішин І. В. Використання методів Віоли-Джонса і k найближчих сусідів для детекції та розпізнавання облич // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №11. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-11-8281


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Scientific research: the paradigm of innovative development: Abstracts of reports of the Х International scientific conference (Prague, Czech Republic, June 29, 2022)


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Scientific research: the paradigm of innovative development: Abstracts of reports of the Х International scientific conference (Prague, Czech Republic, June 29, 2022)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Носовець О. К., Волосожар Д. В. Android додаток для приватного лікаря // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №7.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Климчук І. О., Потапова К. Р., Івасенко Д. В. Особливості використання MEL-кепстральних коефіцієнтів при розпізнаванні мовлення // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №6. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-6-8055


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Gnateiko N. Influence of acoustic pressure wave on flat gyro suspension elements // International scientific journal "Internauka". — 2022. — №6. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-6-8046


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Рисцов І. К. Про продуктивність матриці в моделі Леонтьєва // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-5-8019


Branch of science: -Mathematical methods and models in economics
Read onlineDownload article (pdf)

Чемерис О. А., Душабаєв Р. Т. Оптимізація розміру тайлу при розпаралелюванні вкладених циклів за рахунок використання генетичного алгоритму // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №5. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-5-8002


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Бабенко В. О., Грініх К. А. Будова S-білку SARS-CoV-2 та особливості його зв’язування із рецептором АСЕ2 // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №4. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-4-7979


Branch of science: Biological sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Репнікова Н. Б., Капченко П. В. Вдосконалення функціональних можливостей моделі прогнозування епідемічних захворювань // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №4. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-4-7973


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Репнікова Н. Б., Облаухов В. Ю. Система визначення параметрів руху об’єктів за допомогою безпілотників // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №4. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-4-7972


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)
Страницы:123...2930