State Tax University (Irpin, Ukraine)


Марченко М. О. Деякі аспекти цифрової трансформації малих та середніх підприємств: аналіз зарубіжного досвіду // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №12. 


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Мельничук Г. С., Данугян К. А. Організація процесу ефективного управління оборотними та необоротними активами підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-10-8311


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Греян А. А. Управління продуктивністю праці на підприємстві в сучасних умовах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №11. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-11-8284


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Марченко О. І., Вощула К. О. Механізм процесного підходу в мотивації персоналу підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №11. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-11-8282


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Гончаров М. В. Сутність інформаційної безпеки в умовах розвитку сучасного суспільства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 4. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-4-8004


Branch of science: -Theory and History of State and Law; The History of Political and Legal Doctrines
Read onlineDownload article (pdf)

Діденко Л. В., Позднякова О. О. Вплив міжнародних фінансових організацій на фінансову систему України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №4.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Буковинська Н. А. Міжнародний досвід реалізації політики правової рівності чоловіків і жінок та її наслідки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 2. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-2-7949


Branch of science: -Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law
Read onlineDownload article (pdf)

Суббот А. І., Дем’янчук Ю. В. Актуальні проблеми стану дослідження адміністративно-правових засад запобігання і протидії корупції в системі державної служби України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 1. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-1-7911


Branch of science: -Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law
Read onlineDownload article (pdf)

Іванов В. В., Лазебник Л. Л. Інституційний фреймворк публічного підприємництва в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-2-7895


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Скорик М. О., Петров В. В. Форензік як інструмент боротьби з внутрішньокорпоративним шахрайством // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-2-7888


Branch of science: -Account and taxation
Read onlineDownload article (pdf)

Костенко О. М., Савченко А. М., Скорик М. О. Обліково-аналітичні інструменти управління борговими розрахунками // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-1-7849


Branch of science: -Account and taxation
Read onlineDownload article (pdf)

Opolinska V. Analysis of global electronic commerce growth trends // International scientific journal "Internauka". — 2022. — №1. 


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Гушленко І. В. Податок на виведений капітал в умовах змін податкового законодавства: обліковий аспект // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-10-7644


Branch of science: -Account and taxation
Read onlineDownload article (pdf)

Квасова В. М. Перспективи розвитку корпоративної соціальної відповідальності в системі публічного управління // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2021. — №5. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2021-5-7578


Branch of science: -Functioning and development of public administration mechanisms
Read onlineDownload article (pdf)

Скорик М. О. Інфраструктурні виклики об’єднаних територіальних громад України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-8-7507


Branch of science: -Regional economy
Read onlineDownload article (pdf)

Ізмайлов Я. О., Єгорова І. Г. Міжнародна і регіональна безпека України при оподаткуванні електронної комерції // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-8-7496


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Винник Р. Ю. Державне регулювання інклюзивної економіки в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-7-7401


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Мацелюх Н. П., Корж М. А. Інвестування в житлову нерухомість: тенденції, механізми, інституційні можливості // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-5-7289


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Муравйов В. Є. Цифрова економіка – глобальний тренд інформаційного суспільства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-5-7281


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Ляшенко Г. П. Нематеріальні, невловимі активи – ядро інтелектуального капіталу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-5-7280


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)
Страницы:12345