National Forestry University of Ukraine (Lviv, Ukraine)


Абрамович М., Русин-Гриник Р. Р., Гарасим Л. С., Коновалюк І. В., Пилипенко І. М., Погребняк А. Т. Стійкість до банкрутства як потенціал розвитку бізнес-структури // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-9-8303


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Мигаль С. П., Скриньковський Р. М., Борисенко О. М., Батьковець Н. В., Хмиз М. В. Професіоналізм, професійна культура, професійна компетентність та професійна підготовка: поняття і особливості співвідношення у трудовій діяльності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №3. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-3-7942


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Літвінова І. Ф., Дубович О. О., Шептицька Л. Б. Захист жертв домашнього насильства: практичний вимір // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2021. — № 10. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-10-7642


Branch of science: -Civil Law and civil procedure; Family Law; Private International Law
Read onlineDownload article (pdf)

Скриньковський Р. М., Хмиз М. В., Тиркало Ю. Є., Кайдрович Х. І., Гарасим Л. С. Інноваційні технології в управлінні бізнес-процесами підприємств сфери готельно-ресторанних та туристичних послуг // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-7-7415


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Science and Global Studies: Abstracts of reports of the International Scientific Conference (Bratislava, Slovakia, December 30, 2019)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Actual problems of Economics and Finance: Abstracts of V International scientific-practical conference (Bukovel-Ukraine, March 21-24, 2016)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Actual problems of Economics and Finance: Abstracts of V International scientific-practical conference (Bukovel-Ukraine, March 21-24, 2016)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Актуальные проблемы экономики и финансов: тезисы докладов Международной научно-практической конференции (Киев-Санкт-Петербург-Вена, 29 декабря 2014 г.). – Киев-Санкт-Петербург-Вена, 2014.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)