Kyiv national university of construction and architecture (Kyiv, Ukraine)


Івахненко І. С. Впровадження сучасних технік і технологій в адміністрування діяльності будівельних підприємств // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2024. — №1. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2024-1-9610


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Бурик З. М., Ємельянова О. М. Публічне управління у сфері інфраструктури та будівництва через призму цифрових трансформацій // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2024. — №1. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2024-1-9553


Branch of science: -Research, development, projects on public administration and administration
Read onlineDownload article (pdf)

Khalabudenko O. The right to adequate housing: its legal nature and possible ways of implementation in the national space law // International scientific journal "Internauka". Series: "Juridical Sciences". — 2023. — № 12. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-12-9535


Branch of science: -Theory and History of State and Law; The History of Political and Legal Doctrines
Read onlineDownload article (pdf)

Човнюк Ю. В., Гасанова С. Ф., Чередніченко П. П., Міщенко О. Д. Розробка оптимальної системи логістики складування спортивних товарів, туристичного та альпіністського спорядження // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-7-9057


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Тютюнник Я. А., Денисова А. С., Авдєєва Н. Ю. Теоретичні аспекти організації пішохідних просторів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №10. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-10-8949


Branch of science: Architecture
Read onlineDownload article (pdf)

Човнюк Ю. В., Приймаченко О. В., Чередніченко П. П., Чередніченко О. П. Концептуальні основи аналізу витрат життєвого циклу нерухомості, інвестицій у об’єкти міського будівництва і господарства при врахуванні впливу інфляційних процесів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-6-8894


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Човнюк Ю. В., Приймаченко О. В., Чередніченко П. П., Маляр В. А. Оцінка ринкової вартості підприємства міського будівництва з урахуванням ризику та інфляції // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-5-8865


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Човнюк Ю. В., Чередніченко П. П., Остапущенко О. П., Маляр В. А. Особливості фінансового менеджменту підприємств містобудування в умовах інфляції // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-4-8772


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Шамич О. М., Костенко М. П. Організація та регулювання як функції управління у професійній діяльності тренера-викладача фізичного виховання та спортивного педагога // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №2. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-2-8588


Branch of science: Physical education and sport
Read onlineDownload article (pdf)

Shamych O., Ozerova O., Klimenko T., Kyselevska S., Naumets Ye. Advantages of Cossack flanking in the physical education program among the students of a special medical group // International scientific journal "Internauka". — 2022. — №15. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-15-8471


Branch of science: Pedagogical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Шилова Т. О. Прогнозування екологічних наслідків урбанізації в містобудівній документації // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №15. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-15-8462


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Чередніченко О. П. Розробка індикаторів для оцінки рівня розвитку міських транспортних систем // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2022. — №5. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-5-8181


Branch of science: -Regional management and local self-government
Read onlineDownload article (pdf)

Чередніченко О. П., Приймаченко О. В. Управління міською мобільністю в аспекті транспортної системи міста (на прикладі м. Києва) // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2022. — №7. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2022-7-8108


Branch of science: Public administration
Read onlineDownload article (pdf)

Ачкасов І. А., Запривода А. А. Портфельне управління енергетичним ринком на рівні публічного сектору // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2021. — №6. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2021-6-7774


Branch of science: -Theory and History of Public Administration
Read onlineDownload article (pdf)

Бондар І. А., Войко Н. Ю. Принципи організації поліфункціональних туристичних комплексів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №6.


Branch of science: Technical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Science and Global Studies: Abstracts of reports of the VІІ International Scientific Conference (Prague, Czech Republic, April 15, 2021)


Branch of science: -Economy and enterprise management
Read onlineDownload article (pdf)

Гумега В. В. Фактор ризику і невизначеності при оцінці ефективності інвестиційних проектів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №4.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Science and Global Studies: Abstracts of reports of the VІ International Scientific Conference (Prague, Czech Republic, February 28, 2021)


Branch of science: Pedagogical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Журавська Н. Є. Екологічна результативність менеджменту виробничих процесів теплоенергетичних об’єктів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-1-6884


Branch of science: -Economy of sustainable development and nature management
Read onlineDownload article (pdf)

Журавська Н. Є. Особливості управління механізмів екологізації систем теплопостачання з безреагентною підготовкою води // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-11-6831


Branch of science: -Economy of sustainable development and nature management
Read onlineDownload article (pdf)
Страницы:123