University of Customs and Finance (Dnepr, Ukraine)


Григораш О. В. Моделі фінансування та якість вищої освіти в країнах ОЕСР // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-12-8490


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Бабенко Л. В., Васильєва В. Г., Григор’єва А. С. Аналіз та удосконалення аналітичного обліку доходів і витрат у залізничній сфері // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-11-8410


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Yudina O., Chatchenko O., Semenova L., Fisunenko N. Management of the marketing strategy of the company based on partnership relations // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". — 2022. — №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-9-8270


Branch of science: -Marketing
Read onlineDownload article (pdf)

Литвиненко О. Л. Аналіз інноваційної екосистеми України: регіональний розріз // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-8-8217


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Stebliuk N., Volosova N., Kovaleva A. Some aspects of applying the theory of custom service in economic analysis // International scientific journal "Internauka". — 2022. — №7.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Ільченко В. М., Кисельов В. Р. Підтримка соціального підприємництва під час війни та подальша відбудова // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-4-7956


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Міщенко Д. А., Дронова Т. С., Семенова Л. Ю. Використання Інтернет-технологій в маркетинговій статистиці // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-9-7542


Branch of science: -Marketing
Read onlineDownload article (pdf)

Scientific research: the paradigm of innovative development: Abstracts of reports of the ІХ International scientific conference (Prague, Czech Republic, May 31, 2021)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Рощін І. Г., Варенья Н. М., Кухтіна В. П. Менеджмент в умовах глобалізації інформаційного простору // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-6-7313


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Саулевич А. О. Особливості медіації в Китаї // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2021. — 4. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-4-7120


Branch of science: -Civil Law and civil procedure; Family Law; Private International Law
Read onlineDownload article (pdf)

Курило В. І., Биркович Т. І., Овчарук С. С. Правове регулювання фіскальних відносин як чинник продовольчої безпеки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2021. — 4. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-4-7117


Branch of science: -Commercial Law; Economic procedural Law
Read onlineDownload article (pdf)

Герасименко Я. Р., Жадько К. С., Тютюнник Я. В. Управління кредиторською та дебіторською заборгованістю в умовах нестабільності економіки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-4-7109


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Горященко Ю. Г.  Підтримка дифузії інновавацій у малому та середньому підприємництві // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-4-7080


Branch of science: Other
Read onlineDownload article (pdf)

Семенова Л. Ю., Даценко В. В., Хурдей В. В. Сучасні маркетингові інструменти для підвищення конкурентоспроможності в умовах пандемії COVID-19 // Economy, finance, law: current problems and development prospects: collective mоnоgraph. Anisiia Tomanek OSVČ. — 2020. — 134 p. — P. 49-69. https://doi.org/10.25313/mono2020-4


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Курило В. І., Биркович Т. І., Овчарук С. С. До питання принципів публічно-сервісної діяльності у фіскальній сфері України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2021. — 3. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-3-7000


Branch of science: -Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law
Read onlineDownload article (pdf)

Жадько К. С., Фещенко О. М., Онищенко У. В. Розвиток малого підприємництва в умовах сучасної трансформації економіки України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-1-6855


Branch of science: -Economy and enterprise management
Read onlineDownload article (pdf)

Science and Global Studies: Abstracts of reports of the IV International Scientific Conference (Bratislava, Slovakia, November 30, 2020)


Branch of science: Public administration
Read onlineDownload article (pdf)

Міщенко Л. О., Міщенко Д. А. Вплив децентралізації на розвиток підприємництва в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-11-6563


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Кахович Ю. О., Шевченко М. А., Бабенко Т. І. Нові тренди управління персоналом в  міжнародних компаніях // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №18.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Агапова В. В. Вплив цінових інформаційних агентств на економічні системи: зміни ціноутворення на глобальному ринку залізної руди // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-9-6285


Branch of science: -Economic theory
Read onlineDownload article (pdf)
Страницы:12345