University of Customs and Finance (Dnepr, Ukraine)


Хурдей В. Д., Дронова Т. С., Павловська І. Г. Телеграм як діджитал-інструмент бізнес-комунікацій в міжнародному маркетингу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2024. - №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-2-9660


Branch of science: -Marketing
Read onlineDownload article (pdf)

Панасейко І. М., Панасейко С. М., Панасейко М. С. Економічний зміст прибутку як основного джерела власних фінансових ресурсів підприємства та об’єкта оподаткування // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2024. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-1-9620


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Панасейко І. М., Архірейська Н. В., Панасейко С. М. Сучасний стан та проблеми функціонування фондового ринку України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-10-9275


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Bondarchuk L., Katerna O., Semenova L., Shevchenko V. Comparative profitability analysis on the global investment markets // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". - 2023. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-10-9271


Branch of science: -World economy and international relations
Read onlineDownload article (pdf)

Григораш О. В., Волошин І. А. Тенденції розвитку ринку фінансових технологій в Україні в сучасних умовах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-8-9136


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Стрежнєв Г. Д. Судова правотворчість Конституційного Суду України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2023. — № 7. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-7-9050


Branch of science: -Constitutional Right; Municipal Law
Read onlineDownload article (pdf)

Панасейко І. М., Архірейська Н. В., Панасейко М. С., Панасейко С. М. Коригування параметрів бюджету на стадії його виконання як оперативний інструмент бюджетного регулювання // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-5-8904


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Masiuk Iu., Datsenko V., Sukhorukova O., Khaustova Ye. International business development in the global economic system // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". — 2023. — №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-4-8801


Branch of science: -World economy and international relations
Read onlineDownload article (pdf)

Григораш О. В. Моделі фінансування та якість вищої освіти в країнах ОЕСР // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-12-8490


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Бабенко Л. В., Васильєва В. Г., Григор’єва А. С. Аналіз та удосконалення аналітичного обліку доходів і витрат у залізничній сфері // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-11-8410


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Yudina O., Chatchenko O., Semenova L., Fisunenko N. Management of the marketing strategy of the company based on partnership relations // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". — 2022. — №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-9-8270


Branch of science: -Marketing
Read onlineDownload article (pdf)

Литвиненко О. Л. Аналіз інноваційної екосистеми України: регіональний розріз // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-8-8217


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Stebliuk N., Volosova N., Kovaleva A. Some aspects of applying the theory of custom service in economic analysis // International scientific journal "Internauka". — 2022. — №7.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Ільченко В. М., Кисельов В. Р. Підтримка соціального підприємництва під час війни та подальша відбудова // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-4-7956


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Міщенко Д. А., Дронова Т. С., Семенова Л. Ю. Використання Інтернет-технологій в маркетинговій статистиці // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-9-7542


Branch of science: -Marketing
Read onlineDownload article (pdf)

Scientific research: the paradigm of innovative development: Abstracts of reports of the ІХ International scientific conference (Prague, Czech Republic, May 31, 2021)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Рощін І. Г., Варенья Н. М., Кухтіна В. П. Менеджмент в умовах глобалізації інформаційного простору // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-6-7313


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Саулевич А. О. Особливості медіації в Китаї // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2021. — 4. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-4-7120


Branch of science: -Civil Law and civil procedure; Family Law; Private International Law
Read onlineDownload article (pdf)

Курило В. І., Биркович Т. І., Овчарук С. С. Правове регулювання фіскальних відносин як чинник продовольчої безпеки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2021. — 4. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-4-7117


Branch of science: -Commercial Law; Economic procedural Law
Read onlineDownload article (pdf)

Герасименко Я. Р., Жадько К. С., Тютюнник Я. В. Управління кредиторською та дебіторською заборгованістю в умовах нестабільності економіки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-4-7109


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)
Страницы:12345