State University of Trade and Economics (Kyiv, Ukraine)


Sidielnikov D. Socially responsible marketing: an gnoseological approach // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". — 2023. — №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-1-8524


Branch of science: -Marketing
Read onlineDownload article (pdf)

Нікітішин А. О., Пасічний М. Д. Аналіз фіскальної ефективності податку на додану вартість // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-12-8487


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Мушенок В. В. Запозичення досвіду міжнародного нормативно-правового регулювання відносин громадського контролю за діяльністю суб’єктів публічної адміністрації // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 12. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-12-8467


Branch of science: -Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law
Read onlineDownload article (pdf)

Melnyk T., Pavliuk O., Rula O., Luhova K. Current stock market indicator trends against the background of COVID-19 and the Russian-Ukrainian war // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". — 2022. — №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-9-8274


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Chunikhina T., Chernyshov O., Liganenko I., Kubai O. The variation modeling of the marketing pricing strategies of the industrial enterprise // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". — 2022. — №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-9-8269


Branch of science: -Marketing
Read onlineDownload article (pdf)

Мушенок В. В., Ніколаєва Л. В. Принципи здійснення громадського контролю за діяльністю публічної адміністрації в законодавстві України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 9. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-9-8257


Branch of science: -Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law
Read onlineDownload article (pdf)

Дьяченко О. В. Вплив міжнародних санкцій на економіку Росії // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2022. — №5. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-5-8161


Branch of science: Other
Read onlineDownload article (pdf)

Приймак Н. В. Алгоритм складання податкової декларації платника єдиного податку в умовах воєнного стану // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-7-8137


Branch of science: -Account and taxation
Read onlineDownload article (pdf)

Мельник Т. М., Павлюк О. О. Сучасні фінансові та товарні ринки: характеристики та виміри // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-6-8105


Branch of science: -World economy and international relations
Read onlineDownload article (pdf)

Fayvishenko D., Kryshtal B. Strategies of marketing online communications of Ukrainian cinemas: the best advertising cases // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". — 2022. — №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-6-8103


Branch of science: -Marketing
Read onlineDownload article (pdf)

Ромашко О. М. Соціальна відповідальність бізнесу: облік та аудит в умовах сталого розвитку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-6-8087


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Шаповалова А. П., Прокопова О. М. Облік та звітність з податку на додану вартість: аналіз новацій та проблеми, якими вони супроводжуються // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-4-7958


Branch of science: -Account and taxation
Read onlineDownload article (pdf)

Бенько М. М., Кузьменко О. П., Скрипник С. В. Виявлення передумов комплексного застосування реєстраторів розрахункових операцій як засобу обліку, контролю та оподаткування // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-2-7929


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Fayvishenko D., Kyianytsia Ie., Bogatyrova K. Characteristics of modern social communications and analysis of their transformation trends // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". — 2022. — №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-2-7919


Branch of science: -Marketing
Read onlineDownload article (pdf)

Pavliuk O. The assessment of internal capital adequacy (ICAAP) for Ukrainian banks // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". — 2021. — №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-11-7682


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Мушенок В. В. Внесок Володимира Івановича Курила у розвиток сучасної української правової науки (з нагоди 60-річчя відомого вітчизняного вченого-правознавця) // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2021. — № 11. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2021-11-7635


Branch of science: Other
Read onlineDownload article (pdf)

Fayvishenko D., Melnichenko O. Corporate style with media design tools // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". — 2021. — №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-7-7410


Branch of science: -Marketing
Read onlineDownload article (pdf)

Science and Global Studies: Abstracts of reports of the VІIІ International Scientific Conference (Prague, Czech Republic, May 17, 2021)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Science and Global Studies: Abstracts of reports of the VІІ International Scientific Conference (Prague, Czech Republic, April 15, 2021)


Branch of science: -Marketing
Read onlineDownload article (pdf)

Science and Global Studies: Abstracts of reports of the VІІ International Scientific Conference (Prague, Czech Republic, April 15, 2021)


Branch of science: -Economy and enterprise management
Read onlineDownload article (pdf)
Страницы:123...56