Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (Chernivtsi, Ukraine)


Харабара В. М., Грешко Р. І., Третякова О. В., Гладчук О. М. Стан розвитку активних операцій в банківській системі України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-2-8599


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Стратій О. В., Шевчук А. В. Юридичне письмо: категоризація поняття й особливості використання // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 8. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-8-8221


Branch of science: -Theory and History of State and Law; The History of Political and Legal Doctrines
Read onlineDownload article (pdf)

Kharabara V., Greshko R., Tretyakova O. Development of banking business in the condition of digital economy // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". — 2022. — №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-1-7873


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Кифяк В. І., Галюк Є. В. Механізм антикризового управління в корпораціях // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-11-7686


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Гаватюк Л. С., Сопівник Л. І. Аналіз фінансового стану та перспективи розвитку ВАТ «Фармак» // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №14. 


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Юрій Е. О., Аронець А. В. Поняття та функціонування системи публічних закупівель України на сучасному етапі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №6. 


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Greshko R., Kharabara V., Tretyakova O. Theoretical and methodological principles of cash flows of enterprises // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". — 2021. — №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-4-7105


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Belei S. Rural community as a subject of local government // Economy, finance, law: current problems and development prospects: collective mоnоgraph. Anisiia Tomanek OSVČ. — 2020. — 134 p. — P. 100-109. https://doi.org/10.25313/mono2020-7


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Саінчук Н. В., Марусяк Н. Л., Харук Б. Л. Дослідження реалій кредитування господарюючих суб’єктів банківським сектором // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №3. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-3-6997


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Белей С. І. Фандрайзингова діяльність – інноваційний інструмент формування фінансово-економічного потенціалу розвитку сільських територій в умовах децентралізації // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-1-6816


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Scientific research: the paradigm of innovative development: Abstracts of reports of the V International scientific conference (Prague, Czech Republic, December 28, 2020)


Branch of science: Pedagogical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Ротар А. Є., Юрій Е. О. Удосконалення контролю виробничих запасів на підприємстві // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №8.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Косташ Т. В., Михалків А. А. Місце управлінського обліку в системі інформаційного забезпечення менеджменту // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-5-5974


Branch of science: -Account and taxation
Read onlineDownload article (pdf)

Myhalkiv A., Kostash T. Accounting and analytical system of economic security of the enterprise // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". — 2020. — №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-4-5890


Branch of science: -Account and taxation
Read onlineDownload article (pdf)

Гаврилюк О. В., Саінчук Н. В., Дольний Ю. З. Сучасні тренди та особливості міжнародного інвестування // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №3. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-3-5746


Branch of science: -World economy and international relations
Read onlineDownload article (pdf)

Саінчук Н. В., Гаврилюк О. В., Голик І. І. Переваги та недоліки у залученні прямих іноземних інвестицій для України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-1-5612


Branch of science: -World economy and international relations
Read onlineDownload article (pdf)

Белей С. І., Лужинський В. О. Сільські території – центри економічної активності єврорегіонального співробітництва в системі гарантування економічної безпеки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-1-5559


Branch of science: -Problems of the national economy
Read onlineDownload article (pdf)

Винятинська Л. В., Оніщенко М. В. Аналіз тенденцій розвитку основних засобів промислових підприємств України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №16.​


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Белей ​С. І., Пентелейчук ​Д. Т. Фандрайзинг як інноваційний підхід реалізації проектів розвитку сільських територій в умовах децентралізації // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-11-5314


Branch of science: -Regional economy
Read onlineDownload article (pdf)

Actual problems of modern science: Abstracts of XLІ International scientific-practical conference (Kharkov - Vienna - Berlin, May 30, 2019)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)
Страницы:123