Kremenchug National University of M.Ostrohradskoho (Kremenchuk, Ukraine)


Дідур С. В., Глухова В. І., Водолазська О. І. Формування податкових доходів місцевого бюджету на основі кореляційно-регресійного аналізу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-10-8326


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Онищенко О. В., Яценко Н. М., Гончаренко Н. О. Роль економічної безпеки у стратегічному управлінні промисловим підприємством// Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-4-7969


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Кузьменко Н. В., Онищенко О. В., Циган Р. М. Тенденції змін в системі оподаткування малого бізнесу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-5-7287


Branch of science: -Account and taxation
Read onlineDownload article (pdf)

Кузьменко Н. В., Яценко Н. М., Циган Р. М., Манченко І. В. Особливості організації аудиту грошових коштів на підприємстві в умовах сталого розвитку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-5-7285


Branch of science: -Account and taxation
Read onlineDownload article (pdf)

Science and Global Studies: Abstracts of reports of the VІIІ International Scientific Conference (Prague, Czech Republic, May 17, 2021)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Дідур С. В., Циган Р. М., Бондаренко І. В. Обліково-аналітичні аспекти формування інформаційного забезпечення управління грошовими потоками // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2021. — №2. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-2-6886


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Сова К. В., Яценко Н. М., Загірняк Д. М. Впровадження МСФЗ як один із факторів покращення інвестиційного клімату в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-12-6598


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Cухомлин Л. В., Мурашко О. В. Застосування інформаційних технологій для підвищення ефективності управлінського контролю // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-11-6573


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Глухова В. І., Яценко Н. М. Обліковий та управлінський аспекти сутності та класифікації виробничих запасів підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-10-6416


Branch of science: -Account and taxation
Read onlineDownload article (pdf)

Латишева В. В., Митник А. А. Сільськогосподарські виробничі кооперативи як суб’єкти аграрних правовідносин // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2020. — 4. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-4-5877


Branch of science: -Land Law; Agrarian Law; Environment Law; Natural Rights
Read onlineDownload article (pdf)

Латишев К. О., Андрієнко М. С. Особливості стратегічного планування у публічному адмініструванні на регіональному рівні // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2020. — №3. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-3-5702


Branch of science: -Regional management and local self-government
Read onlineDownload article (pdf)

Глухова В. І., Швець О. С. Оцінка формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №16.​


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Глухова В. І., Гомулко Н, В. Аналіз державного боргу на сучасному етапі // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2019. - №14.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Scientific Debate: the Issues of Economy and Finance: Abstracts of ХІІІ International scientific-practical conference (Kharkiv - Vienna - London, January 31, 2019)


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Глухова В. І., Деревянко О. Д. Управління вхідними фінансовими потоками місцевих бюджетів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №21.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Кришовський В. Л. Інноваційна оргструктура об’єднаних підприємств як спосіб формування венчурного капіталу та її роль у розвитку соціально-економічної системи // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №17. 


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Кришовський В. Л., Білик А. І., Воробйова Л. Д. Концепція ефективної та справедливої саморегулюючої соціально-економічної системи // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №13.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Сакун Л. М., Карлик Ю. Ю., Мігачова В. Б. Аналіз інноваційної активності промислових підприємств Полтавської області // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №11.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Глухова В. І., Скрипник Л. І. Стан податкової безпеки України та напрями її зміцнення // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №10.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Глухова В. І., Шило Ю. С. Фінансова результативність діяльності підприємств і шляхи її покращення // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №1.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)
Страницы:12