Cherkasy National University named after Bogdan Khmelnitsky (Cherkassy, Ukraine)


Прощаликіна А. М., Денисенко В. О., Прощаликін А. М. Проблеми та перспективи розвитку ринку біопалива в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-12-6707


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Science and Global Studies: Abstracts of reports of the IV International Scientific Conference (Bratislava, Slovakia, November 30, 2020)


Branch of science: -Marketing
Read onlineDownload article (pdf)

Радзіховська Ю. М. Комерційна розвідка як елемент маркетингового забезпечення підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-11-6564


Branch of science: -Marketing
Read onlineDownload article (pdf)

Федоренко С. О. Особливості суб’єктної позиції педагога-художника в системі взаємозв’язків освітнього середовища й художньо-мистецької діяльності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2020. — №14.


Branch of science: Pedagogical sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Кравченко О. О. Управління прибутковістю підприємства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-5-6031


Branch of science: -Economy and enterprise management
Read onlineDownload article (pdf)

Гадецька З. М., Шкапенко В. С. Моделювання підвищення конкурентоспроможності галузі на світовому ринку на основі кластерного підходу // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-12-5457


Branch of science: -Mathematical methods and models in economics
Read onlineDownload article (pdf)

Денисенко В. О. Основні напрями формування середнього класу в регіонах України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-7-5130


Branch of science: -Regional economy
Read onlineDownload article (pdf)

Денисенко В. О. Основні перешкоди для розвитку біоенергетики в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-4-4908


Branch of science: -Economy of sustainable development and nature management
Read onlineDownload article (pdf)

Кравченко О. О. Особливості управління на ринку інжинірингових послуг в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №2.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Сотула О. В. Місце вищої освіти у провадженні освіти протягом життя // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2018. - №8. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-8-4100


Branch of science: -Economic theory
Read onlineDownload article (pdf)

Кравченко О. О. Світовий досвід організації кадрової політики на підприємствах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №8.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Вуяхевич Д. С. Використання рекурентних мереж для дослідження діяльності міжнародних агропромислових корпорацій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2017. — №9.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Abstract. This research describes the technology of processing historical data through multilevel modeling of leading countries’ information economy indices. This helps avoid the need to agree the distribution of data with Gaussian law and obtain models with acceptable errors. The use of the obtained models makes it possible to use cliometric studies to forecast the consequences of planned decisions.

Keywords: information economy, cliometric, processing of historical data, multilevel modeling, error.


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)