Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics (Kharkiv, Ukraine)


Тищенко В. Ф., Стасова Д. О. Виклики та перешкоди: роль митної політики в економічному відновленні України під час війни // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №9. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-9-8881


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Ачкасова С. А., Абрамов В. С. Реалізація митної політики у контексті інтеграційних трансформацій // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-6-8880


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Ачкасова С. А., Копилова С. Р. Запобігання митним ризикам у контексті удосконалення митного оформлення при ввезенні товарів на територію Україну // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-5-8876


Branch of science: -Finance, banking and insurance
Read onlineDownload article (pdf)

Горобинська М. В., Бестужева С. В. Методи та засоби управління організацією в умовах VUCA-світу // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2023. — №4. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2023-4-8861


Branch of science: Other
Read onlineDownload article (pdf)

Proskurnina N., Shkurat V. The agricultural sector of Ukraine during a full-scale war // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". - 2023. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-5-8844


Branch of science: -World economy and international relations
Read onlineDownload article (pdf)

Кириченко Ю. В. Формування механізму розвитку територій в умовах подолання кризи // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №6. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-6-8785


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Akhmedova O. Contemporary methods of restaurant advertising // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". — 2023. — №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-4-8763


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Давидова О. І., Сисоєва С. І. Сучасні тенденції розвитку ІТ-технологій в індустрії гостинності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-4-8699


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Тищенко В. Ф., Скляр А. Р. Використання тарифного та нетарифного регулювання при переміщенні через митний кордон України // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №3. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-3-8621


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Сисоєва С. І., Сідак В. В. Теоретичні засади конкурентоспроможності у готельній індустрії // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2023. — №3. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-3-8616


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Aldoshyna M., Kozubova N. Internet marketing tools in the system of a hotel enterprise promotion // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". — 2023. — №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-2-8605


Branch of science: -Marketing
Read onlineDownload article (pdf)

Lytvynenko A., Lytvynenko О. Formation of the strategy of the company in international business // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". — 2023. — №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-2-8585


Branch of science: -World economy and international relations
Read onlineDownload article (pdf)

Давидова О. Ю., Сисоєва С. І. Концептуальні напрями забезпечення і підвищення якості послуг підприємств готельно-ресторанного господарства // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №12. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-12-8475


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Єрофєєнко Л. В. Правовий аналіз договору франчайзингу в сфері інтелектуальної власності // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки". — 2022. — № 11. https://doi.org/10.25313/2520-2308-2022-11-8443


Branch of science: -Civil Law and civil procedure; Family Law; Private International Law
Read onlineDownload article (pdf)

Akhmedova O. The state’s role in providing health care personnel of Ukraine towards European integration // Electronic scientific publication "Public Administration and National Security". — 2022. — №7. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2022-7-8347


Branch of science: -Social and Humanitarian Policy
Read onlineDownload article (pdf)

Литвиненко А. О., Литвиненко О. Д. Міжнародна торгівля в умовах цифровізації глобальної економіки // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-9-8256


Branch of science: -World economy and international relations
Read onlineDownload article (pdf)

Lytvynenko A., Lytvynenko О. Directions of functioning of international business in the globalized environment // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". — 2022. — №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-1-7871


Branch of science: -World economy and international relations
Read onlineDownload article (pdf)

Hruzina I., Poliukhovych M. Estimating value of business in the process of consulting company’s strategy development // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". — 2021. — №7. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-7-7447


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)

Базько О. А., Ющенко Н. В. Концептуальна модель підвищення ефективності проєктної діяльності на місцевому рівні // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". — 2021. — №3. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2021-3-7391


Branch of science: -Research, development, projects on public administration and administration
Read onlineDownload article (pdf)

Pliekhanova T. Economic development of the enterprise: essence, classification, evaluation methods // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". — 2021. — №6. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-6-7338


Branch of science: Economic sciences
Read onlineDownload article (pdf)
Страницы:123